Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
30°
30°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Lilian Lukka

8. detsember /

Planeeringud

Linnavalitsus kehtestas Lääne tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus kolme korterelamu rajamiseks. Ligi kahe hektari suurune planeeringuala asub Jaamamõisa linnaosas.

Linnavalitsus kehtestas Mureli ja Tammiku tänava vahelise ala detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus üksikelamutele. Planeeringuala pindalaga ligi1,3 ha asub Tammelinnas. Alale jäävad hoonestamata krundid aadressidega Tammiku tn 2, 4, 6, 8 ja 12 ning Mureli tn 1, 3, 5, 7, 9 ja 11.

Linnavalitsus kehtestas Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide ning lähiala detailplaneeringu, millega antakse võimalus kuni kahe ärihoone rajamiseks. Ligikaudu 8000 m² suurune planeeringuala asub Karlova linnaosas.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linn soovib jätkata puuetega inimeste kodude kohandamist

Tartu linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus IV voor".
Projekti eesmärgiks on kohandada puuetega inimeste eluruume, et võimaldada neil iseseisvamat toimetulekut, samuti vähendada hooldajate hoolduskoormust.
Perioodil 2018 - 2021 on Tartus kohandatud 171 puudega isiku kodu, kohandamise ootel on hetkel kuni 80 kodu. IV voorust plaanitakse teha 28 kodukohandust neile, kes on avalduse juba esitanud kolmandasse vooru.
Projekt esitatakse rahastamiseks programmi „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ raames. Positiivse rahastamisotsuse korral finantseerib linn projekti tegevusi 21 900 eurot, projekti kogumaksumus on 146 000 eurot.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja  Merle Liivak, tel  736 1320, 5811 7611.

Kinnitati 1. klasside arvud 2021/2022 õppeaastaks

Linnavalitsus kinnitas Tartu linna munitsipaalpõhikoolides 2021/2022. õppeaastal avatavate esimeste klasside arvud.
Munitsipaalpõhikoolides avatakse 47 klassikomplekti, neist 41 eesti ja 6 vene õppekeelega (või vene keelt emakeelena õppivate laste klassi). Lisaks munitsipaalpõhikoolidele võtavad esimestesse klassidesse lapsi ka kuus Tartu linnas asuvat erakooli. Varasema praktika kohaselt asub umbes kahe klassikomplekti jagu lapsi õppima hariduslike erivajadustega õpilaste klassides.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 736 1440, 525 4452.

Tartu Rahvaülikool üürib Ülikooli 1 ruumid

Linn sõlmib Tartu Rahvaülikooliga äriruumi üürilepingu Ülikooli tn 1 ruumidele üldpindalaga 72,4 m² viieks aastaks, üüriga 3 eurot/ m² kuus. Üürile lisandub käibemaks.
Sihtasutus soovib ruume kasutada õppeklassina kokanduse ja muude kursuste läbiviimiseks.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Linnavalitsus eraldab reservfondist kokku 7880 eurot:
5680 eurot laululava juures olevate COVID-19 proovide võtmise telkide elektrivarustuse tagamiseks;
2200 eurot OÜle LO toetust lasteaialastele ja algkoolilastele eneseteadlikkuse ja -juhtimise õpetamiseks mängulise õppevahendi komplekti loomiseks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 08.12.2020