Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda Foto: Meelis Lokk

10. jaanuar /

 

Tartu soovib Tartu Teaduspargi juures arendada välja arvutimängude inkubaatori

 

Linnavalitsus otsustas osaleda partnerina projektis "Baltic Game Industry" (Balti arvutimänguarenduse tööstus), mis esitatakse rahastamiseks Interreg BSR programmi.

Projekti eesmärgiks on luua Tartusse Tartu Teaduspargi juurde arvutimängude arendamisega tegelev inkubaator ning sobivad raamtingimused ning seeläbi parandada Tartu IT-ettevõtete majandusnäitajaid ning luua siia täiendavat kompetentsi ning töökohti mänguarenduse valdkonnas. Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Kui projekt maksumusega 117 000 eurot heaks kiidetakse, finantseerib linnavalitsus projekti tegevusi 17 550 euroga.

 

Lisainfo: ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau, tel 736 1191, 501 0239.

 

Noorsportlaste arv spordiklubides ja -koolides on kasvanud

 

Linnavalitsus kinnitada eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele Tartu linna 2017. a eelarvest antava rahalise toetuse arvestuslikuks määraks 234 eurot. Toetust saavate laste ja noorte koguarvuks kinnitati 6288. Laste arv on võrreldes 2016. aastaga  suurenenud 406 noorsportlase võrra. Suurimate osalejatega alad on jalgpall, ujumine ja võimlemine.

Linna toetus noortespordi tegevuseks 2017. aastal  kasvab võrreldes 2016. aastaga 78 880 euro võrra. Kui 2016. aastal oli noortespordi toetuste kogusumma 1 332 000  eurot, siis 2017. aasta eelarves 1 385 840 eurot. Kokku saab linnalt toetust 61 spordiklubi 33 spordialal.

Uued toetuse saajad 2017. aastal on Eesti Maaülikooli Spordiklubi (kergejõustik ja korvpall) ning võimlemisklubi Akros (võimlemine).

 

Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

 

Linn soovib rekonstrueerida Helliku lasteaia küttesüsteemi

 

Linnavalitsus otsustas esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse regionaalsete investeeringutoetuste programmi projektitaotluse Tartu lasteaia Hellik küttesüsteemi rekonstrueerimiseks. Projekti heakskiitmisel finantseerib linnavalitsus projekti tegevusi 40 000 euroga, millele lisanduks toetus EASilt 80 000 eurot.

Küttesüsteemi rekonstrueerimise tulemusena väheneksid hoone ülalpidamiskulud (eelkõige küttekulu ja küttesüsteemi toimimise elektrikulu).

 

Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

 

Veevärk jätkab tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade hooldamist ning ning sademevee ärajuhtimist ja puhastamist

 

Linnavalitsus otsustas sõlmida AS-ga Tartu Veevärk kolm lepingut:

  • leping tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmiseks ja tuletõrjehüdrantide hooldamiseks 2017. aastal. Leping maksumusega 45 200  eurot hõlmab 1080 tuletõrjehüdrandi hooldamist;

  • leping avalike veevõtukohtade hoolduseks ja vee tarbimiseks 2017. aastal. Lepingu maksumus 11 700 eurot. Tartus on neli ajutist vesikut ja üks avalik veevõtupunkt;

  • leping avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks ja puhastamiseks 2017. aastal. Lepingu maksumus on 130 000 eurot.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

 

Reservfond

 

Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist kokku 8024 eurot, sh

  • 1200 eurot Endiste Poliitvangide Tartu Ühendusele  2017. aasta majandus-halduskuludeks;

  • linnakantseleile 6824 eurot seoses teenistuja töölt lahkumisega.

 

 

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 10.01.2017