Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

10. aprill /

Lubja tn trepid remonditakse

Linnavalitsus sõlmib töövõtulepingu Timorvara OÜga Lubja tänava trepi remondiks.
Remondi käigus eemaldatakse piirded, lammutatakse trepi konstruktsioonid, ehitatakse trepile uus alus ja valatakse monoliitne trepp. Paigaldatakse uued piirded ning kindlustatakse ja haljastatakse trepi kõrval asuv nõlv.
Tööde maksumus on 56 958 eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Lubja ja Staadioni tänavale tulevad ülekäigud

ASiga TREF sõlmitakse töövõtuleping Lubja ja Staadioni tänava ülekäikude ehitamiseks.
Staadioni ja Lubja tn ehitatava ülekäiguraja pikkus on 6 meetrit. Jalakäijate ohutuse tagamiseks on mõlemale poole ülekäigurada ette nähtud betoonist teisaldatavad ohutussaared.
Lubja tn teeületuskoht on 7 meetri pikkune.
Mõlemale ülekäigurajale ehitatakse tänavavalgustus ja paigaldatakse nelja meetri ulatuses madaldatud äärekivid.
Tööd lähevad maksma 32 532 eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Pirogovi platsile tuleb statsionaarne tualett

Pirogovi platsile moodultualeti ostu hanke võitis DANFO AB (Rootsi) pakkumusega 86 700 eurot ilma käibemaksuta.  Kahekohaline invanõuetele vastav tualett paigaldatakse platsile suve lõpuks. Seniks paigaldatakse platsile ajutine tualett nagu see on olnud igal suvel.  Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

tualett.jpg

Sarnane tualett tuleb Pirogovi platsile.

Õpilaste teadusfestivalil osalejad saavad tasuta bussiga sõita

Linnavalitsus annab 12.-13. aprillini Eesti Rahva Muuseumis toimuval õpilaste teadusfestivalil osalejatele tasuta sõidu õiguse Tartu linnaliinibussides. Õpilaste teadusfestivalile on oodata umbes 2500 osalejat. Festival on mõeldud kõikidele teadushuvilistele – lastele, õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele ning sellel osalemine on kõigile tasuta.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Pargi tänavale planeeritakse kortermaja

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Pargi tn 11 korterelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks. Tingimuste kohaselt võib kinnistule ehitada kolmekorruselise (+ katusekorrus) viie korteriga maja.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Kalda teele kavandatakse kaubandushoonet

Linnavalitsus algatas Kalda tee 29 krundi  ja lähiala detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks kaubandus- ja teenindushoone rajamiseks. Krundi omanik Lidl Eesti OÜ soovib ehitada ühekorruselise kaubandus- ja teenindushoone ning abihooned. Planeeritav krunt suurusega 11008 m² asub Annelinnas.
Parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb enne ehituse algust läbi viia vähemalt kolme kutsutud osalejaga arhitektuurivõistlus.
kalda tee plan ala.jpg

Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Annelinna kavandatakse spordihooneid

Linnavalitsus suunas avalikule arutelule Kaunase pst 68b ja Annemõisa tn 1a kruntide ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse. Planeeringuala suurusega 9,3 ha asub Annelinnas. Planeeringu eskiislahendus näeb ette viie krundi moodustamise ja ehitusõiguse määramise spordihallide ja parkimismaja rajamiseks. Lubatud on kuni 8 hoone rajamine.
Avalik arutelu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks toimub 19. aprillil kell 15:00 ruumis 303, Raekoja plats 3.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Tähe tänavale kavandatakse kortermaja

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tähe tn 102 ja Tähe tn 104 kruntide detailplaneeringu, millega on määratud ehitusõigus ühe äripindadega korterelamu rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 950 m² ja absoluutkõrgus 62.00 m. Planeeringuala suurusega 6400 m² asub Ropka linnaosas Ropka tee, Tähe ja Aardla tänavate ristmikul.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.04. - 14.05. Tartu infokeskuses raekojas.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 6060 eurot:
2000 eurot MTÜle Kirjandusfestival Prima Vista festivali Eesti esinejate tasudeks;
1000 eurot Seto Line Reisid OÜle Emajõe hooaja avapidustuste toetuseks;
500 eurot Vabatahtlikule Muinsuskaitse Seltsile XL Vabadusristi Päeva aastapäeva tähistamiseks;
2560 eurot sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale Eesti Sotsiaalasutuse Juhtide Nõukoja korraldatud rahvusvahelise konverentsi „100 aastat hoolekannet Eestis“ sünkroontõlkeks.

 

 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 10.04.2018