Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

11. veebruar /

Linn toetab ühistuid parklate rajamisel

Linnavalitsus kinnitas elamute ümbruse asfalteerimiseks eraldatavad toetused. Kokku maksab linn tänavu korterelamute ümbruse asfalteerimiseks toetust 134 126 eurot.
Timuti  tn 15  ühistu saab linnalt parkla rekonstrueerimiseks ja sademeveekanalisatsiooni rajamiseks toetust 12 463 eurot ja Timuti tn 11 korteriühistu parkla asfalteerimiseks 18 933 eurot.
Lubja tn 9 korteriühistu saab parkla ehitustöödeks ja sademeveekanalisatsiooni rajamiseks toetust 29 926 eurot ning Ravila tn 54 korteriühistu majaümbruse asfalteerimiseks 13 595 eurot. Uus tn 67 ühistu saab linnalt toetust 59 209 eurot majaesise parkla ehitamiseks koos restkaevude paigaldamisega.
Toetusi jagab linn vastavalt 2003. aastal linnavolikogus kehtestatud korrale. Toetuse jagamise aluseks on tööde madalaim ehitusmaksumus, millest taotleja tasub 50%.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Mõisavahe tänavale kavandatakse uusi kortermaju

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mõisavahe tn 71 ja 71a kruntide ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurusega 22 000 m² asub Annelinnas. Detailplaneeringuga on ala jagatud ehitusetappide järgi kolmeks korterelamumaa krundiks, ehitusõigus on määratud kuni kaheksa korterelamu ja nelja abihoone rajamiseks. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 3-5 korrust.
Kogu planeeringuala arhitektuurne lahendus tuleb koostada terviklikult ning hoonete projekteerimisel tuleb koostada maa-ala ühtne haljastusprojekt koos mänguväljakute kavandamisega. Alale on  planeeritud 3 meetri laiune avalikult kasutatav jalgratta- ja jalgtee, juurdepääsuks on kavandatud Mõisavahe tänavalt uus juurdepääsutänav.
Mõisavahe tn 71 ja 71a kruntide ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4.-18. märtsini Tartu infokeskuses raekojas
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Arendajate tee-ehitusobjektidel hakkab omanikujärelevalvet tegema Sweco EST OÜ

Omanikujärelevalvet arendajate poolt ehitatavatel tee-ehitusobjektidel hakkab sel aastal tegema riigihanke võitnud Sweco EST OÜ.
Tartu linnas rajatavatel arendusobjektidel on paljudel juhtudel arendaja ülesandeks välja ehitada teed ja kõnniteed. Selleks, et tagada tee-ehitustöödel tehnoloogianõuetest kinnipidamine, kasutatavate materjalide vastavus ja töö kvaliteetne lõpptulemus on vajalik professionaalne omanikujärelevalve.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 5500 eurot:
2500 eurot preemiaks aasta huvikooliks valitud Tartu Lastekunstikoolile;
3000 eurot Tartumaa Kurtide Ühingule videotehnika ostuks.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
meediaspetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 11.02.2019