Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

11. aprill /

Linn kavandab Väike-Anne kanali ümbruse korrastamist

 

Linn soovib korrastada Väike-Anne kanali ja Emajõe vahelise ala ning rajada kanalile väikepaatide hoiukoht.
Linnavalitsuse korraldatud hanke " Väike-Anne kanali Emajõe-poolse ala kujundusprojekti koostamine ja kanalisse suubuva sademevee käitlemine" võitsid ühispakkumuse esitanud OÜ Entec Eesti ja Projektbüroo Koda OÜ.

Uuringualal tehakse geodeetilised mõõdistustööd, kaalutakse kanalisse suubuvale sademeveele alternatiivse suubla rajamist ja esitatakse lahendused liigse sademevee ärajuhtimiseks. Tehakse ka keskkonnatehnilised uuringud, töötatakse välja lahendused kanali puhastamiseks ning kanalit Emajõega ühendava kraavi laevatatavaks muutmiseks. Samuti koostatakse eskiisprojekt kanali ja Emajõe vahelise puhkeala kujundamiseks.

Tööd tehakse Projekti iWater (Integrated Storm Water Management) raames ja nende maksumus on on 21 540 eurot.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Endine lennukiangaar antakse teaduskeskusele üürile

Linnavalitsus sõlmib Teaduskeskusega AHHAA äriruumi üürilepingu Roosi tn 83 ruumidele üldpindalaga 1125 m² tähtajaga kuni 30. aprill 2022. a, üüriga 0,3 eurot/m² kuus. Üürnik peab remontima põranda ja paigaldama välisuksed.
Tartu linnale kuuluval Roosi tn 83 kinnistul paikneb kaks lennukiangaari, millele linn otsib kasutusfunktsiooni, kuid mis käesoleval ajal seisavad kasutuseta.
SA Teaduskeskus AHHAA vajab laopinda ning esitas linnale taotluse lennukiangaari kasutamiseks laona.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linn annab aiapidajatele kasutamiseks maad

Linnavalitsus annab MTÜle Emajõe Aed tasuta kasutamiseks osa Ujula tn 98 kinnistust. Üheks aastaks kasutada antavat 4815 m2 suurust ala võib kasutada vaid avatud kogukonnaaiana. Nii on kõigil aiandushuvilistel, kes on ühinenud mittetulundusühinguga, õigus istutada seal erinevaid taimi, kasvatada köögivilja, viia läbi kogukonna õppepäevi, üritusi jms.
MTÜ peab tagama territooriumil korrapärase niitmise ja prügi koristamise ning lepingu lõppemisel maa-ala heakorrastatult tagastama.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Kalevi tänavale kavandatakse kortermaja

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Kalevi tn 34 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks.
Krundil paikneva elamu ja kuurid. Krundile soovitakse ehitada uus kolmekorruseline korterelamu, lammutada kuurid ja püstitada uus abihoone.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik, tel 7361 178.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 15 414 eurot:
4000 eurot Tartu Ülikoolile Tartus 24.-27. mail toimuva rahvusvahelise teaduskonverentsi toetuseks;
3000 eurot OÜle Hea Lugu raamatu „Tartu mustrid“ väljaandmise toetuseks;
1500 eurot dr Vello Padriku raamatu "Eesti kirurgiast läbi aegade II" esitluse toetuseks;
1080 eurot  MTÜle Tartu Uus Teater transpordikulude katteks, et toimetada Tartusse Ugala teatri 240 vana tooli;
4134 eurot rahandusosakonnale personalikulude katteks seoses töötaja vanaduspensionile jäämisega;
1000 eurot SA-le Leinatamme Fond Meeste Elustiilinädala raames Tartus korraldatavate seminaride ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks;
700 eurot Okkastyle OÜ-le messil Interjöör 2017 osalemise toetuseks.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 11.04.2017