Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda Foto: Kerly Ilves

11. juuli /

Tartu esitab Eesti ja Venemaa Piiriülesesse Koostööprogrammi rahastustaotluse Lodjakoja rajamiseks

Linnavalitsus otsustas osaleda partnerina projektis "Common Peipsi 2", mis esitatakse rahastamiseks Eesti ja Venemaa Piiriülese Koostööprogrammi 2014-2020 suuremahuliste investeeringuprojektide taotlusvooru. Projekti heakskiitmisel finantseerib linn projekti tegevusi 336 525 euroga. Tartu linna eesmärgiks selles projektis on Lodjakoja rajamine Emajõe kaldale. Lodjakoda on kavandatud multifunktsionaalse hoonena, mis on suunatud sisevete põliste laeva- ja paadiehitustraditsioonide jätkamisele, ajalooliste veesõidukite ehitamisele, taastamisele, säilitamisele ja populariseerimisele. Hoone on kavandatud 700 m2 suurusena. Põhiosa moodustab suur hall, kus on võimalik ajaloolisi laevu ehitada, remontida, korraldada õpitubasid ning ladustada laevaehituseks ja -remondiks vajalikku materjali. Ümber laevaehitusala on asetatud väiksemad abiruumid, mida saab kasutada õpitubade korraldamiseks jms. Lisaks on Lodjakotta kavandatud väike sepikoda, köiekoda ning olmeruumid. Projekti tulemusena luuakse eeldused Peipsi järve piirkonnal ajalooliste laevade ehitamiseks, remondiks ning nende kultuuriloo tutvustamiseks. Projekti kogumaksumus on 961 500 eurot, millest Tartu linna kaasfinantseering on 336 525 eurot ja taotletav toetus 624 975 eurot. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Roosi tn angaari katus konserveeritakse

Linnavalitsus tunnistas Roosi 83  lennukiangaari ja vaheosa katusekatte vahetuse hankel edukaks Baumerk Grupp OÜ pakkumuse maksumusega 81 600 eurot. Hanke eesmärgiks on Roosi tn 83 asuvate ajalooliste lennuangaaride linnapoolse angaari ja vaheosa katuste ajutine konserveerimine. Ehitustööde käigus lammutatakse ja utiliseeritakse olemasolev katuse laineline eterniit, katuseplekid ning muud rekonstrueerimise käigus kasutuks muutunud ehitise osad, kahjustunud laudise osa vahetatakse välja, kahjustunud ruberoid asendatakse modifitseeritud bituumenrullmaterjaliga. Tööde planeeritav aeg on juuli-august 2017. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Ploomikese lasteaia kõnniteid renoveeritakse

Linnavalitsus otsustas sõlmida hankelepingu Asfaldiproff OÜga Tartu Lasteaia Ploomike kõnniteede remondiks maksumusega 15 227 eurot. Tööde sisuks on olemasolevate amortiseerunud katete eemaldamine, aluste tihendamine ja profileerimine ning uue asfaltkatte paigaldus, kuna olemasolevad asfaltkatted on amortiseerunud ja ohtlikud. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Nõlvaku parkla saab uued tehnovõrgud

Linnavalitsus otsustas sõlmida hankelepingu VK Ehitus OÜga Nõlvaku tn parkla tehnovõrkude ehituseks 32 375 euroga. Idaringtee ehitusobjekti keskel on umbes 100-meetrine lõik 2012. aastast säilinud Nõlvaku tänavat, mida ümbruskaudsed elanikud kasutavad parkimiseks. Otstarbekas on koos idaringtee ehitusega samaaegselt korrastada ka see parkla. Uue juurdepääsu ja kuju saanuna mahutab ala ka rohkem ning uues parklas on 49 parkimiskohta. Hanke sisuks on sadeveelahenduse ja tänavavalgustuse rajamine. Parkla katendi rajamiseks korraldatakse eraldi hange. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Aardla-Võru ristmik saab uue asfaltkatte

Linnavalitsus otsustas sõlmida hankelepingu OÜga TAVT Aardla - Võru tn ristmiku asfaltkatte remondiks maksumusega 35 802 eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Õhtu tänav saab korda

Linnavalitsus tunnistas Õhtu tn ehituse riigihankel edukaks osaühingu TAVT pakkumus maksumusega 75 319  eurot, millest kõnnitee ehituseks kulub 65 474 eurot ja liitumislepinguks ASiga Tartu Veevärk sademevee ärajuhtimiseks 9845 eurot. Töö käigus rekonstrueeritakse sõidutee ja mõlemale poole sõiduteed ehitatakse 1,8-2 meetri laiused asfaltbetoonkattega kõnniteed. Kruntidele sissesõidud ehitatakse langetatud äärekiviga ja viiakse kokku olemasoleva kattega. Täiendatakse tänavavalgustust ning ehitatakse lisarestkaevud. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Vabaduse puiestee saab osaliselt uue ülekatte

Linnavalitsus tunnistas Vabaduse pst ülekatte riigihankel edukaks ASi TREF pakkumuse maksumusega 155 170 eurot. Hanke sisuks on Vabaduse puiestee Riia tn ja Raekoja platsi vahelises lõigus sõidutee katte tasandusfreesimine, asfaldist ülekate ja sõidutee äärekivide väljavahetamine. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Füüsikainstituut sai ehitusloa päikesepaneelide paigaldamiseks

Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi hoonele (W. Ostwaldi tn 1) päikesepaneelide paigaldamiseks. Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik, tel 7361 178, 523 7362.

Reservfond

Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist kokku 21 700 eurot, sh

  • 3000 eurot MTÜle Suusahullud ürituse "Terve Tartu Sõprade Sõit" korraldamiseks;
  • 1500 eurot MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi Euroopa Meistrivõistlustel edukalt esinenud sportlase ja tema treeneri premeerimiseks;
  • 1200 eurot Mittetulundusühingule JCI Toomemäe "Heade Mõtete Kalender" trükkimiseks.
  • 16 000 eurot linnavarade osakonnale Tartu H. Masingu Kooli ruumide ümberkohandamiseks.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 11.07.2017