Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

12. detsember /

SA Tartu Sport hallatavates asutustes muutuvad hinnad

Linnavalitsus nõustus SA Tartu Sport hallatavates asutustes soodushindade muutumisega alates 1. juunist 2018. a.
Sihtasutus Tartu Sport haldab kaheksat linna spordirajatist (sh Ilmatsalu spordihoone) ja kahte majutusasutust. Mitmed neist peavad vastama rahvusvahelistele nõuetele, millest tulenevalt on nende haldamisele seatud kõrged nõudmised.
Spordiruume ja -väljakuid üüritakse noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele treening- ja võistlustegevuseks ning üldhariduskoolidele kehalise kasvatuse tundideks soodushindadega ja tasuta. Sihtasutus taotleb noortele kehtestatud hinnakirja muutmist. Hinnatõusuga planeeritakse võrreldes käesoleva aastaga üüritulude tõusu 6 protsenti, millega soovitakse katta töötajate palgatõusu ja spordirajatiste remondikulusid. Spordiasutustes töötavate koristajate, administraatorite ja majahoidjate keskmised brutotasud jäävad vahemikku 470-600 eurot ning sihtasutusel on raskusi olemasoleva personali hoidmisel ja motiveerimisel ning vajaminevate töökohtade täitmisel.

2018. a 1. juunist tõuseb spordisaalide tunnihind 1 kuni 2 eurot, jalgpalliväljakutel 3 kuni 5 eurot. Üksikpääsmete hinnad valdavalt ei tõuse. Kõige suurem on kunstmuruväljakute hinnatõus, sest nende haldamine on kõige kulukam. Võrreldes teiste Eestis asuvate kunstmuruväljakute hindadega on Tartus hinnad madalad. Näiteks kui Tamme staadioni ja Annelinna kunstmuruväljaku 60 min üürihind on 20 eurot, siis Rakvere ja Keila spordikeskuste kunstmuruväljakutel on see 40 eurot, Sillamäe kunstmuruväljakul 50 eurot ja Haapsalu spordikeskusel 25 eurot.   

SA Tartu Spordi eelarve tuludest moodustavad u 75% omatulud (üüri- ja majutustulud jm) ja  25% Tartu linnalt saadav tegevustoetus.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja asetäitja Marianne Menning, tel 736 1356, 517 8620.

Kitsale tänavale kavandatakse ärihoonet

Linnavalitsus suunas avalikule arutelule Kitsas tn 8 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse. Umbes 940 m² suurune krunt paikneb kesklinnas ja sellel asub kolmekorruseline ärihoone. Planeeringualale on kavandatud ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja 3-6-korruselise korterelamu-ärihoone püstitamiseks.
Muinsuskaitse eritingimuste kohaselt on lubatud täiendav hoonemaht planeerida Kitsa tänava poolses osas kuni kolmekorruseline ja krundi sügavuses kuni kuuekorruseline. Olemasoleva hoone välisgabariidid ja esifassaadi kujundus tuleb säilitada.
Avalik arutelu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks toimub10. jaanuaril 2018 kell 15:00 osakonna nõupidamisruumis, Raekoja plats 3, III k, tuba 303.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Mart Reiniku koolis vahetatakse aknad

Linnavalitsus sõlmis Mart Reiniku kooli välisakende vahetamiseks lepingu OÜga VIIMET.
Mart Reiniku kooli algklassidemaja (Riia tn 25) puidust aknad on osaliselt amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist. Kokku vahetatakse 18 akent.    
Tööde maksumus on  39 215 eurot.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 2600 eurot:
1300 eurot MTÜle Genialistide Klubi  Magasini 5 maja ehitusekspertiisiks ja energiaauditiks;
900 eurot MTÜle Poksiklubi Ring 22-23. detsembril A. Le Coq Spordimajas korraldatava Vello Kade 80. juubeliga seotud turniiri saali ja poksiringi rendikulude katteks;
400 eurot Murtud Rukkilille Ühingule represseeritute aastalõpu koosviibimise korraldamise toetuseks.

 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
meediaspetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 12.12.2017