Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

13. aprill /

Vana tehasehoov saab uue sisu
 
Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kastani tn 48e ja 48f kruntide detailplaneeringu. Ehitusõigus on määratud mõlemale krundile ühe hoone rajamiseks. Hoonete kõrgus on kavandatud astmeliselt, kus suurim kõrgus arvestab kõrgemate naaberhoonetega ja madalamad hooneosad asuvad Kastani tänava poolsel küljel.

Ligi 4800 m² suurune planeeringuala asub Vaksali linnaosas kvartali sees paiknevas Samelini tehase hoovis. Planeeringulahenduse elluviimisel antakse vanale tehasehoovile uus elu ja kvaliteet. Planeeringualale luuakse uus arhitektuurne tervik, mis väärtustab algupärast tööstusarhitektuuri. Ehitusõiguse määramisel on arvestatud Kastani tänava miljööväärtuslikul alal asuvate hoonetega. Hoonete vahelisele alale on planeeritud jalgsi ja rattaga liiklejate eesõigusega segaliikluse ala, kus on ette nähtud õueala liikluskord.

Planeering on avalikul väljapanekul 4.-18. maini Tartu linna kodulehel www.tartu.ee ja Tartu infokeskus raekojas. Detailplaneeringu kohta saab esitada küsimusi e-posti teel: lpmko@raad.tartu.ee.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.
 
Ihaste teele planeeritakse ridaelamuid
 

Linnavalitsus kehtestas Ihaste tee 12a ja Ihaste tee 16b kruntide detailplaneeringu, millega antakse võimalus jagada maa-ala kruntideks ja rajada 14 ridaelamut. Ligi 7,6 hektari suurune planeeringuala asub peamiselt Annelinna, osaliselt Ihaste linnaosas ning piirneb Ihaste tee ja Tartu linna idapoolse ringteega.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Kavandatakse uusi korruselamuid

Linnavalitsus andis ehitusload korterelamute püstitamiseks Kvartsi 9 ning Ujula 75, 77, 79 ja 81 kinnistutele. Kvartsi tänavale planeeritakse neljakorruselist 32 korteriga elamut, Ujula tänav 75 ja 81 kruntidele kolmekorruselisi 12 korteriga maju ning Ujula tn 77 ja 79 kahekorruselisi 14 korteriga elamuid.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Algab Turu tänava kergliiklustee projekteerimine

Linnavalitsus sõlmib lepingu Roadplan OÜga Turu tänava Soola ja Jõe tänava vahelise  jalgratta- ja jalgtee ehitamise põhiprojekti koostamiseks. Projekteerimistöö mahtu kuuluvad geodeetilise alusplaani koostamine ja geoloogilised uuringud, samuti sademevee lahendus, liikluskorraldus ja tänavavalgustus.
Projekteerimise aeg on 4 kuud ja töö maksumus on 31 920 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Korrastatakse laululava välitualetid

Linnavalitsus sõlmib lepingu Haspo Restauraator OÜga Tartu laululava välitualettide remondiks. Tööde kogumaksumus on 37 643 eurot. Tartu laululava välitualettides tehakse viimistlusremont, vahetatakse välja amortiseerunud valgustid ja sanitaarseadmed ning korrastatakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Remonditakse ka tualettruumidesse viivad välistrepid ning lagunenud betoonpiirded.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 13.04.2021