Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

15. jaanuar /

Tartu hakkab valima aasta parimaid ehitisi

Linnavalitsus moodustas konkursi "Aasta parim ehitis 2018" hindamiskomisjoni ja kinnitas konkursi juhendi. Viieliikmelise komisjoni esimeheks nimetati abilinnapea Reno Laidre.
Aasta parima ehitise konkursil hinnatakse kõiki 2018. aastal Tartu linnas kasutusloa saanud ja registreeritud kasutusteatisega hooneid. Alates 2017. aastast valitakse ka rahvahääletusel aasta parim ehitis. Võitjad selguvad enne 15. märtsi.
Parimatele kingib linn tunnustustahvlid, mida saab paigaldada hoonele. Äramärgitud hooned saavad aukirjad.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Tartu kavandab hooldekodu dementsetele eakatele

Tartu linn osaleb projektis "Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus", mille raames soovitakse ehitada 22-kohaline Nõlvaku Kodu dementsetele eakatele. Tartus pakub dementsetele inimestele hooldusteenust SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, kus aga napib teenuskohti keerulise hooldusvajadusega eakatele. Kavandatav eakate kodu on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus uus teenusüksus.
Ligi-nullenergiahoonena kavandatavasse majja tuleb 8 ühekohalist ja 7 kahekohalist tuba.
Projekti eesmärgiks on linnale kuuluvate suure energiakuluga köetavate hoonete osakaalu vähendamine ja asendamine üldhooldusteenuse osutamisega ligi-nullenergiahoones.
Projekt esitatakse rahastamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele meetme "Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" raames.  Positiivse rahastamisotsuse korral ehitatakse Tartusse uus eakate kodu 2022. aasta suveks.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Ilmatsalu paisjärvele tuleb taas autode jäärada

Linnavalitsus andis tänasel istungil autode jääraja rajamiseks tasuta kasutada osa Ilmatsalu paisjärve maaüksusest.
Jääraja haldaja peab tagama seal sõitjate ohutuse ning võimalike õlireostuste likvideerimise. Selleks, et vältida jääraja omavolilist kasutamist, on jäärada avatud kindlatel kellaaegadel: T-N kell 17.00-20.00, L kell 12.00-18.00 ja P kell 12.00-16.00.
Ilmatsalu paisjärvele on jäärada tehtud alates 2008. aastast. See pakub inimestele võimalust ohutult harjutada oma sõiduoskusi talvistes tingimustes, osaleda treeningsõitudel ning tegeleda autospordiga.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Roosi tn 30 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks. 1207 m² suurusel kinnistul asuv osaliselt lammutatud tööstushoone soovitakse ümber ehitada ja laiendada korterelamuks.

Ehitusload väljastati:
- Turu tn 8 asuva spordihoone ümberehitamiseks. Hoonel soojustatakse ja viimistletakse välisseinad  ning vahetatakse aknad ja uksed.
- Veski tn 59 korterelamu püstitamiseks. Krundile ehitatakse uus kahekorruseline kolme korteriga elamu, olemasolev elamu lammutatakse.
- Fortuuna tn 29, 31 ja 33 elamute lammutamiseks.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Linnavalitsus eraldas reservfondist 1200 eurot Endiste Poliitvangide Tartu Ühendusele 2019. aasta majandus-halduskuludeks.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
meediaspetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 15.01.2019