Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°
20°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

15. juuni /

Linn kavandab koduta loomade varjupaiga osalist rekonstrueerimist

Tartu koduta loomade varjupaiga projekteerimise hankel oli edukas OÜ ARC PROJEKT. Projekteerimistööde mahtu kuulub tehnosüsteemidega liitumiste, piirdeaia/müratõkke, territooriumi valgustuse ning sissepääsuala projekteerimine. Sissepääsualal projekteeritakse koerte jalutusaedik, parklad ning uus ligi 200 ruutmeetri suurune pääslahoone.
Projekteerimise maksumus on 46 200 eurot.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Tüve tänava sotsiaalmajade korterid saavad sisustuse

Tüve tn 2 ja 4 sotsiaalmajade sisustuse hankel tunnistati  edukaks ühispakkujate ASi INEST MARKET ja IMP SERVICE OÜ pakkumus kogumaksumusega 357 177 eurot.
Sotsiaalmajades on kokku 56 korterit, mis osaliselt möbleeritakse. Korteritesse tuleb köögimööbel, garderoobikapp, magamistoa kapp, sanitaarruumide inventar.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linn soovib projekti abil toetada raske tervisprobleemiga laste vanemaid

Tartu linn osaleb partnerina projektis "Integreeritud hoolekandeteenus muutumatu või progresseeruva terviseseisundiga lastele, noortele ja nende peredele", mis esitatakse rahastamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele. "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused"  programmi raames.
Projekti käigus luuakse kompetentsikeskus puudega lastele ja nende vanematele. Peredel on võimalik saada mitmekülgset nõustamist ja koolitusi. Olemasolevad teenused seotakse ühtseks tervikuks ja luuakse uued teenused (nt telefoninõustamine, abivajava lapse toetamine koduses keskkonnas).
Raske terviseprobleemiga ning puudega laste vanematele ja peredele pakutavate teenuste kaudu vähendatakse vanemate ja perede hoolduskoormust.
Projekti kogumaksumus 383 231 eurot, linna osalust ei ole. Projekt esitatakse rahastamiseks programmi "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames. Positiivse rahastamisotsuse korral viiakse projekti tegevused ellu 1.07.2021- 30.06.2023.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak , tel  5811 7611 .

Kroonuaia kool soovib uude majja kolides uut nime

Linnavalitsus kuulas informatsiooni Tartu Kroonuaia Kooli nimekonkursi kohta.
Märtsis toimunud avalikule nimekonkursile esitas oma nimevariandi 146 inimest, erinevaid nimevariante oli 77. Koolile nime leidmiseks moodustati komisjon, kuhu kuulusid kooli hoolekogu, lastevanemate, õpetajate ja kooli juhtkonna ning Tartu linnavalitsuse esindajad. Nimekonkursi komisjon valis esitatud variantidest välja kolm: Tartu Pärli Kool, Tartu Toome Kool ja Tartu Savilinnu Kool. Väljapakutud nimevariantidest eelistasid õpetajad ja lapsevanemad Tartu Pärli Kooli ja hoolekogu Tartu Toome Kooli. Seega osutus nimekomisjoni esimeseks valikuks Tartu Pärli Kool.
Praeguse nime sai kool aastal 1991, kui koliti Kroonuaia tänavale. 2002. aastal Puiestee tänavale kolides tuli nimi kaasa. 2023. aastal ootab kooli taas ees kolimine Ploomi tänavale ning kool soovib nime vahetada enne uude hoonesse kolimist 2023. aastal.
Lisainfo: abilinnapea Asko Tamme, tel  7361 223, 5340 2784.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 17 413 eurot:
Tartu linna asutusele Varjupaik 2753 eurot auto remondiks;
SAle Tartu Jaani Kirik toetust 14 660 eurot kiriku küttesüsteemi remondiks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 15.06.2021