Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda talvel Foto: Meelis Lokk

16. veebruar /

Tartu lillepeenraid hakkab taas hooldama Kanepi aiand
 
Tartu lillepeenarde rajamise ja hoolduse riigihankel tunnistas linnavalitsus edukaks OÜ Kanepi Aiand, kelle pakkumus riigihanke I osas oli 79 011 eurot ja hanke II osas 58 034 eurot. Sel aastal on haljastustöötajatel hooldada rohkem suuremahulisi objekte kui eelmisel aastal. Lisandunud on Märjal asuv roosipeenar ja Barclay platsi püsikutepeenar, Pirogovi monumendi platvormile rajatakse uudse lahendusega püsikutepeenar ja Vanemuise parki Hurda monumendi ette tuleb neli vöökirjalist musterpeenart.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Liikluskorraldusvahendeid hakkab hooldama IB Foor

Linnavalitsus tunnistas liikluskorraldusvahendite hooldustööde (1.05.2021-31.12.2024) riigihankel edukaks OÜ IB Foor pakkumuse kogumaksumusega 130 650 eurot.

Liikluskorraldusvahendite hooldustööde käigus tagab töövõtja liiklusmärkide, sealhulgas turismiinfoviitade ja linna poolt paigaldatud erinevate infotahvlite, jalakäijate ala piirete ja tänavasiltide korrasoleku, puhastab neid vajadusel porist ja lumest, hooldab juurde paigaldatavaid uusi liikluskorraldusvahendeid ning paigaldab liiklusõnnetuses või mingil muul põhjusel purunenud liikluskorraldusvahendite asemele uued, sh ka ajutised liikluskorraldusvahendid.

Tartus on ligikaudu 12 000 liiklusmärki, 2500 m piirdeid, 1500 tänavaviita, 155 betoontõkist ja muid liikluskorraldusvahendeid.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Selgusid linna tänavate aastaringsed hooldajad

Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Tartu linna tänavate aastaringne hooldus 01.11.2021-30.06.2027" läänepiirkonnas edukaks Tänavapuhastuse ASi pakkumuse aasta baashinnaga 2 650 448 eurot, idapiirkonnas Eesti Keskkonnateenused ASi (aasta baashinnaga 2 508 000 eurot), Tähtvere hajaasustuse piirkonnas ühispakkujate Keskkonnahooldus Eesti OÜ, Keskkonnahoolduse OÜ ja  RIAB Teedeehitus OÜ ühispakkumus (aasta baashinnaga 87 858 eurot).
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Turu tänavale kavandatakse uut kaubandushoonet

Linnavalitsus algatas Lina 11, Turu 23 ja 25 kruntide ning lähiala detailplaneeringu. Ligi ühe hektari suurune planeeringuala asub Karlova linnaosas Turu tänava ja perspektiivse Lina tänava ääres. Planeeringuga kaalutakse ehitusõiguse määramise võimalusi kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone rajamiseks ning avatakse Lina tänavalt pääs Turu tänavale. Parima linnaehitusliku lahenduse leidmiseks ja arhitektuurse terviklahenduse tagamiseks tuleb enne ehituse algust läbi viia vähemalt kolme kutsutud osalejaga kogu planeeringuala hõlmav arhitektuurivõistlus.
Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on teinud Lidl Eesti OÜ ja Aurorette OÜ.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Emajõe-äärne suvekohvik sai ehitusloa

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Vabaduse pst 1c/3 baari püstitamiseks. Väike Kuuba baari eelprojekti kohaselt rajatakse Emajõe-äärse promenaadi kõrvale ühekorruseline, vaateplatvormi ja välitrepistikuga hooajalise kasutusega hoone. Vaateplatvorm ja trepistik jäävad avatuks aastaringselt.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

TÜ Kliinikum pakub koolides õpilastele hambaraviteenust

Linnavalitsus sõlmib Tartu Ülikooli Kliinikumiga ruumi tasuta kasutamise lepingud Hansa, Descartes`i, Veeriku ja Kivilinna koolis ning Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis  hambaraviteenuse osutamiseks tähtajaga kuni 31. jaanuarini 2026. a, et tagada nende koolide õpilaste ning ümberkaudsete koolieelsete lasteasutuste lastele hambaraviteenus ja ennetustöö.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 16.02.2021