Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

16. aprill /

Aruküla teele kavandatakse kauplust

Linnavalitsus algatas Aruküla tee 3/3a krundi osa ja selle lähiala detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi krundi moodustamiseks ja kaubandushoonele ehitusõiguse määramiseks.
Planeering soovitakse algatada Aruküla tee 3/3a ja Aruküla tee 7 kruntide osas. Planeeringuala põhjaosas moodustatavale krundile kavandatakse kaubandushoonet, millele rajatakse täiendav juurdepääs. Hoone suurim lubatud ehitisealune pind on 1800 m².
Planeeringuala asub Raadi-Kruusamäe linnaosas Aruküla tee ääres. Planeeritava ala suurus on ca 10 000 m². Alal asuvad tootmishooned ja kauplus.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Tähtvere haljasalasid hakkab hooldama ISS Eesti AS

Linn sõlmib töövõtulepingu ISS Eesti ASiga Tähtvere hajaasustuse (endise Tähtvere valla) haljasalade hoolduseks perioodil 1. mai kuni 31. oktoober 2019. a maksumusega 24 852 eurot.
Haljasalade hooldus sisaldab kõnniteede puhastust, prahi- ja jäätmete koristust, inventari korrashoidu, niitmist, puude hooldust, lehekoristust, mängu- ja spordiväljakute ning randade hooldust.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Narva mnt – Puiestee tn foorisüsteem korrastatakse

Linnavalitsus sõlmib töövõtulepingu IB Foor OÜga Narva mnt - Puiestee tn ristmiku foorisüsteemi korrastamiseks. Tööde käigus asendatakse kaks amortiseerunud foorikonsooli, paigaldatakse täiendavalt neli fooride videoandurit ning programmeeritakse foorikontroller.
Tööde lõpetamise tähtaeg on augusti lõpp ning tööde  maksumus 28 290 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn hangib parkimise tugiteenuseid

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega küsitakse luba riigihanke läbiviimiseks parkimise korraldamise tugiteenuste ostmiseks järgmiseks neljaks aastaks.
Periood on valitud vastavalt parkimisautomaatide hankelepingu perioodile.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Arutati inimeste majutamist erakorraliste juhtumite puhul
 
Linnavalitsus arutas, kuidas korraldatakse erakorralisel vajadusel (õnnetusjuhtumid vm hädaolukorrad) inimeste majutamist. Linnavalitsus andis Häirekeskusele, Politsei- ja Piirivalveametile ning Päästeeametile õiguse erakorralisel vajadusel linna nimel broneerida majutuskohti majutusasutustes, millega linn sõlmib vastavad lepingud. Inimeste erakorralise majutamisega seotud kulud kaetakse linnavalitsuse reservfondist.
Tartu linnas on elamutes toimunud mitmeid tuleõnnetusi, mille käigus on tulnud inimesed hoonest evakueerida ja leida neile kohe, sh öisel ajal, ajutine majutus. Õiguse andmine erakorralise ja kiireloomulise majutuse korraldamiseks operatiivasutustele on vajalik selleks, et tagada linlastele võimalikult kiire abi olukordades, kus õnnetuse tagajärjel evakueeritud inimesed ei saa oma eluruumi naasta.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 16.04.2019