Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

17. mai 2022 /

Linnavalitsus küsib volikogult luba hangete korraldamiseks

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõud, milles küsitakse luba riigihangete läbiviimiseks esmaabi õpetamiseks põhikoolilõpetajatele ja vältimatu sotsiaalabi ostmiseks 2023-2024 aastaks.

Elupäästva esmaabi ja elustamise koolitus viiakse läbi kõigile Tartu linna koolide põhikoolilõpetajatele. Õpe on suunatud 8.-9. klassidele ning vastavalt kooli soovile toimub õpe kas 8. klassi lõpus või 9. klassi alguses. Elupäästvat esmaabi ja elustamist õpetatakse koolides inimeseõpetuse õppekava raames. Ühe koolituse kestvus on 8 akadeemilist tundi. Teenuse eest tasub täielikult Tartu linn.

Linnavalitsus saatis volikogule ka eelnõu riigihanke korraldamiseks vältimatu sotsiaalabi ostmiseks aastateks 2023-2024. Vältimatu sotsiaalabi tagab toidu, riietuse ja ajutise majutuse inimestele, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu. Hankega on kavas tagada toidu- ja riideabi Tartu linnas aastatel 2023 ja 2024 keskmiselt kuni 70 inimesele ühes kuus. Majutust hankega ei tagata, sest seda osutab linna asutus Varjupaik. Seni osutab vältimatu sotsiaalabi teenust EELK Tartu Pauluse Kogudus, kes on pakkunud teenuse raames ka vähekindlustatud elanikele jõululõunat.

Tartu soovib suurendada vaimse tervise teenuste mahtu

Tartu linn osaleb juhtpartnerina projektis "Vaimse tervise teenused Tartu linnas", mis esitatakse rahastamiseks sotsiaalministeeriumile "Vaimse tervise teenuste toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022" programmi raames.

Projekti käigus pakutakse Tartu linna elanikele hingehoiu teenust, pereteraapiat ja siia saabunud ukrainlastele perenõustamist ja psühhosotsiaalset heaolu toetavat nõustamist. Projektist saadavate vahenditega on võimalik tõsta teenuste osutamise mahtu Tartu linnas, mis omakorda võimaldab pakkuda teenust rohkematele inimestele, samuti vähendada koormust tervishoiusüsteemis (pikad järjekorrad psühhiaatri ja psühholoogi vastuvõtule). Teenused on inimestele tasuta.

Projekti kogumaksumus 84 000 eurot, linna omaosalus puudub. Projekt kestab kuni selle aasta lõpuni.

Planeering

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ringtee tn 43 krundi detailplaneeringu, millega antakse võimalus juurdeehituseks. Krundil on lubatud suurim ehitisealune pind 4519 m² ja absoluutkõrgus 47.7 meetrit. Ringtee 43 krundi pindala on ligi 1,1 ha ja see asub Ropka tööstuse linnaosas.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 12 532 eurot:
600 eurot Tartu Spordiveteranide Koondisele toetamaks koondise juubeli tähistamist;
860 eurot Eesti Meestelaulu Seltsile üle-eestilise laulupäeva "KoduLootus" eelproovi korraldamiseks Tartu Lauluväljakul.
11 072 eurot MTÜle Eesti SV Tugigrupid kahe seksuaalvägivalla ohvritele mõeldud tugigrupi tegevuseks.

 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 17.05.2022