Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

17. juuli /

Raatuse tänaval kavandatakse taastusremonti

Raatuse tänaval on kavas tänavakatendi uuendamine Pika ja Puiestee tänava vahelises lõigus. Töö mahtu kuulub ka liikluskorralduse ning sademevee ärajuhtimise projekteerimine. Ristmike piirkonnas tagatakse kergliiklejatele ohutud teeületusvõimalused. Projektiga lahendatakse ka piirkonna haljastus.

Linnavalitsus sõlmis Raatuse tänava taastusremondi projekteerimiseks lepingu Landverk OÜga. Töö maksumus on 15 810 eurot.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Remonditakse Raekoja platsi kivikatet

Raekoja platsi kivikatte remondiks sõlmib linnavalitsus lepingu Rattar OÜga. Uuendamist vajab ligi 400 ruutmeetrit katet. Tööde käigus võetakse üles lahtised plaadid ja kivid, ehitatakse uus alus, paigaldatakse kivid ja vuugitakse vahed. Tööde maksumus on 22 7950 eurot ja tähtaeg augusti lõpp.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

 

J. Koorti ja E. Kõksi tänavad on kavas rekonstrueerida

Linnavalitsus sõlmib lepingu J. Koorti ja E. Kõksi tänava rekonstrueerimise projekteerimiseks Landverk OÜga. Töö maksumus 12 216 eurot.

E. Kõksi tänaval uuendatakse teekatend, kinnistute juurdepääsud ja lahendatakse sademevee kanaliseerimine.

J. Koorti tänaval uuendatakse katend Pallase pst ja E. Wiiralti tänava vahelises lõigus. Tänava ulatuses projekteeritakse jalgratta- ja jalgtee. Projekteeritakse liikluskorraldus ning  sademevee kanaliseerimine. 

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Jaama tänava jäätmejaama hakkab haldama Eesti Keskkonnateenused AS

Jaama 72c jäätmejaama haldamise hanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS pakkumusega 362 160 eurot. Operaator korraldab jäätmejaama tööd järgneval kolmel aastal (01.01.2021 - 31.12.2023), korraldab jäätmete vastuvõtu ja käitlemise.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Hajaasustuse programmist saab toetust 14 projekti

Linnavalitsus kaasrahastab hajaasustuse programmi raames esitatud projekte 30 574 euroga.  Linn toetab kokku 14 projekti (13 täies mahus ja ühte projekti osaliselt). Projekte toetavad linn ja riik võrdses osas, minimaalselt 1/3 maksumusest jääb toetuse saajate enda kanda.

Tartu linn rakendab hajaasustuse programmi endise Tähtvere valla piirkonnas.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn kehtestab uued üürimäärad

Linnavalitsus kehtestab alates 1. jaanuarist 2021 Tartu linna omandis olevatele eluruumidele uued üürimäärad: keskküttega eluruumide üüriks 2,72 eurot ja ahiküttega eluruumide üüriks 1,90 eurot üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus (senised üürimäärad olid vastavalt 2,48 ja 1,73 eurot).

Eluruumi üürilepingute puhul jäävad üürniku kanda lisaks üürile ka kommunaalteenused ning ühistus kogutav haldus- ja hooldustasu. Linnale kuuluvate eluruumide üürnikud ei tee sissemakseid maja remondifondi, selle tasub nende eest linn kui eluruumi omanik.

Üürnikel on võimalik taotleda üürikulude katteks toimetulekutoetust.

Üüri suurus jääb linnale kuuluvates korterites ka pärast selle tõstmist oluliselt väiksemaks keskmisest turuhinnast. Linnal on kehtivaid eluruumi üürilepinguid 92.

Sotsiaalüürilepingute puhul ei ole linna üürnikele üüri kehtestatud.

Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Linn remondib lasteaedu

Midrimaa lasteaias remonditakse rühmaruum ja nõudepesuruum. Töö käigus vahetatakse välja elektrisüsteem ning paigaldatakse uus köögisisustus. Tööd teeb Puko OÜ ja tööde maksumus on 28 461 eurot.

Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu õuealale paigaldatakse kümme uut atraktsiooni ning rajatakse nende turvaalad. Amortiseerunud mänguvahendid lammutatakse. Tööd lähevad maksma 42 732 eurot, tööd teeb Tiptiptap OÜ ning tähtaeg on oktoober 2020.

Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Planeeringud

Linnavalitsus algatas Kraavi maaüksuse detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi krundi jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute rajamiseks. Umbes 1,8 hektari suurune planeeringuala asub Rahinge külas.

Linnavalitsus kehtestas Aruküla tee 3/3a krundi osa detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus kaubandushoonele. Planeeringuala asub Raadi-Kruusamäe linnaosas Aruküla tee ääres, maa omanik on AS Salvest.

Linnavalitsus kehtestas Lubja tn 1a ja 1e kruntide detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus korterelamu rajamiseks. Detailplaneeringuga on ette nähtud kruntide liitmine ning moodustatavale krundile kuni kolmekorruselise korterelamu ehitamine. Hoonesse on planeeritud maksimaalselt 11 korterit.

Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 12 000 eurot:

- 2000 eurot tegevustoetuseks MTÜle Tartu Läti Selts näituse "Lähedased  tundmatud: Eesti, Läti ja Krišjanis Barons" korraldamiseks;

- 10 000 eurot tegevustoetuseks MTÜle Tartu Suusaklubi maailmakarikaetapi korraldamiseks.

 

 

 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 17.07.2020