Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

20. märts 2018 /

Maarjamõisa lasteaed rekonstrueeritakse

Maarjamõisa lasteaia rekonstrueerimise hanke võitis OÜ PVH Ehitus pakkumusega 2 151 612 eurot.
Riigihanke mahtu kuuluvad lasteaiahoone soojustamine, kõigi tehnosüsteemide rekonstrueerimine ja siseviimistlustööd. Ehitustööd on kavandatud ajavahemikku 1.06. - 31.12.18.
Maarjamõisa lasteaia rekonstrueerimistöid finantseeritakse 429 550 euro ulatuses lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse meetmest.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linn osaleb Päästeameti kodude tuleohutuks muutmise projektis

Tartu linn osaleb projektis "500 kodu korda", mis esitatakse rahastamiseks Päästeametile "Kodu tuleohutuks" projekti raames.
Projekti raames külastab Päästeamet ennetustöö eesmärgil kodusid ning kaardistab võimalikud ohukohad. Vastavalt kogutud andmetele tehakse toimetulekuraskustega inimeste kodudes vajalikud ehitustööd tuleohutuse suurendamiseks. Keskmine prognoositav kulu ühe eluruumi kohta on 3500 eurot, mis on tagatud kõigile omavalitsustele baasrahana.
Projekti heakskiitmisel on projekti kogumaksumus 70 631 eurot,  Tartu linna omaosalus 15 000 eurot ja toetus 55 631 eurot.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linn soovib osaleda nutika ülekäiguraja projektis

Linnavalitsus soovib osaleda projektis "Nutikas ülekäigurada", mis esitatakse rahastamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele innovatsiooni edendavate hangete toetamise programmi raames.
Ülekäiguradade turvalisuse suurendamiseks soovib linn projekti raames hankida 10 nutikat ülekäigurada, kus erinevate tehnoloogiate abil jälgitakse ülekäiguradadel nii mootorsõidukite kui kergliiklejate liikumist ning hoiatatakse erinevaid osapooli võimalike ohtude eest.
Projekti heakskiitmisel on selle kogumaksumus 410 000 eurot, millest Tartu linna omaosalus on 205 000 eurot ja toetus 205 000 eurot. Projekti elluviimine on kavandatud 1.10.2018 - 30.09.2020
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Kavandatakse parkimisautomaatide rendi hanget

Linnavalitsus küsib volikogult luba riigihanke korraldamiseks parkimisautomaatide rentimiseks.
Hetkel on linnas 30 parkimisautomaati ja töövõtuleping on sõlmitud kolmeks aastaks. Uued parkimisautomaadid soovitakse rentida viieks aastaks. Hankeperioodi pikendamine vähendaks iga-aastast rendikulu hinnanguliselt 25% võrra.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Riia tn lõppu kavandatakse uusi ärihooneid

Linnavalitsus algatas Riia tn 142 krundi detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi kontori- ja büroohoonete rajamiseks. Planeeringuala suurusega 22 682 m² asub Ränilinna linnaosas Riia, Ringtee ja Aardla tänavate vahelisel alal. Krundile soovitakse rajada lisaks olemasolevale viiekorruselisele hoonele neli kuni kaheksakorruselist äriotstarbelist hoonet.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Projekteerimistingimused
Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Ilmatsalu alevikus Järve tee 1b korterelamu ehitusprojekti koostamiseks. Krundile soovitakse ehitada kahekorruseline korterelamu, mis järgib Järve tee ääres paiknevaid hoonemahtusid.
Projekteerimistingimused väljastati ka Supilinnas asuva Kapsa tn 4 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks.

 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 20.03.2018