Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda Foto: Kerly Ilves

20. juuni /

Kesklinna Kooli hakkab renoveerima AS Tartu Ehitus

Linnavalitsus tunnistas Tartu Kesklinna Kooli ehitustööde riigihankel edukaks AS Tartu Ehitus aktsiaseltsi pakkumuse kogumaksumusega 1 032 086 eurot. Hanke eesmärk on restaureerida Tartu Kesklinna Kooli õppehoone ajalooline osa ja viia vastavusse tuleohutuse nõuetega ning laiendada 1965. aastal valminud juurdeehitust. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Raatuse kooli omanikujärelevalvet hakkab tegema ASi Infragate

Linnavalitsus tunnistada Tartu Raatuse Kooli ehitustööde omanikujärelevalve riigihankel edukaks ASi Infragate Eesti pakkumus 37 596 euroga. Linn alustas sel suvel Raatuse kooli rekonstrueerimisega, mille tulemusel saab sellest 2018. aasta 1. septembriks Tartu üks kaasaegsemaid põhikoole. Raatuse kooli rekonstrueerib Embach Ehitus OÜ. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Variku kooli ja spordihoone projekti hakkab tegema RTG Projektbüroo

Linnavalitsus tunnistada Tartu Variku Kooli ja Variku spordihoone projekteerimise riigihankel edukaks ASi RTG Projektbüroo pakkumuse kogumaksumusega 238 800 eurot. Koostatakse kaks erinevat projekti – koolihoonet ja spordihoone jaoks. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Riia 25 staadionit hakkab haldama SA Tartu Sport

Linnavalitsus otsustas sõlmida SA-ga Tartu Sport alates 1. augustist 2017 Riia 25a kinnistul paikneva staadionihoone, miniväljaku ja kunstmuruväljaku tasuta kasutamise lepingu tähtajaga viis aastat. Riia 25 a kinnistul paikneb jalgpalli kunstmuruväljak ja miniväljak ning hetkel ehitatakse sinna ka staadionihoonet ja rekonstrueeritakse kunstmuruväljakut (tööde tähtaeg on 1. september 2017). Staadionit kasutavad Tartu Mart Reiniku Kool ja Tartu Jaan Poska Gümnaasium oma õppetöö läbiviimiseks. Kuna rekonstrueeritav kunstmuruväljak vajab tulevikus regulaarset tehnikaga hooldamist ning Mart Reiniku Koolil puuduv vastav tehnika, tuleb määrata kinnistule uus haldaja, kelleks on SA Tartu Sport. Haldaja peab ka tulevikus tagama ümbruskonna koolidele õppetöö läbiviimise. SA Tartu Sport  on Tartu linnale kuuluv sihtasutus, mille eesmärgiks laste- ja noortespordi, tervisespordi ja saavutusspordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine ning kes tegeleb Tartu linnale kuuluvate spordiobjektide igapäevase haldamisega. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Kapsa tänav saab uue sissesõidutee

Linnavalitsus tunnistas Kapsa tänava ehituse riigihankel edukaks ASi Eesti Teed pakkumuse 42 202 euroga. Kuna Kapsa tänava vana sissesõidutee asub erakinnistul, tuleb see likvideerida ja rajada uus sissesõidutee. Sõidutee ja markeeringuga eraldatud jalgtee ehitatakse pinnatud kattega: sõidutee laiuseks on 5 m, sõiduteest paremale rajatava jalgtee laius on 2 m. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Rahu tänavale ehitatakse kõnniteed

Linnavalitsus tunnistas Rahu tn kõnnitee ehitusel (lõigus Võru tn - Rahu tn 8) edukaks OÜ TAVT pakkumuse kogumaksumusega 35 344 eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Ehitusload ja projekteerimistingimused

Linnavalitsus otsustas väljastada ehitusloa Pargi tn 10 sauna ümberehitamiseks ja laiendamiseks korterelamu-ärihooneks ning Riia tn 142 (endine füüsikainstituudi hoone) ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Ehitusluba anti ka Jänese tn 23 endise tallihoone-arestimaja osaliseks ümberehitamiseks ja Laulupeo pst 29 skatepark'i ümberehitamiseks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Turu tn 21 olemasoleva hoone lammutamiseks ning uue ärihoone püstitamiseks. Vastavalt projekteerimistingimustele tuleb parima arhitektuurse lahenduse saamiseks korraldada arhitektuurivõistlus vähemalt kolme tunnustatud arhitekti (arhitektuuribüroo) osavõtul. Linn väljastas ka projekteerimistingimused korterelamute püstitamiseks Heina tn 7a ja 7b krundile. Mõlemale krundile võib ehitada ühe kuni 2-korruselise ja kuni 4 korteriga kortermaja.

Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Reservfond

Eraldada linnavalitsuse reservfondist kokku 13 524 eurot, sh

  • Tartu linna asutusele Kalmistu 840 eurot omasteta lahkunute matmisega seotud kuludeks;
  • 5500 eurot MTÜ-le Kohalugu Tartu Ilukirjanduses mobiilirakenduse loomiseks. Soovitakse luua mobiilirakendus, mis tutvustab Tartut ilukirjanduslike tekstide ja vanade fotode kaudu. Mobiilirakendus oleks tasuta allalaetav ja seega kõigile nutitelefoni omanikele kättesaadav. Tartu Linnaraamatukogus koostatakse alates 2005. aastast kirjandus- ja kultuuriloolist veebilehte “Tartu ilukirjanduses”, kus raamatukogu töötajad on ühendanud ilukirjanduslikud tekstilõigud kohtadega, mida need tekstid kirjeldavad. Tänaseks on andmebaasi kaardil kirjeldatud ligi 300 kohamärksõna enam kui 1000 kirjandusliku tekstiga. See andmebaas viiakse mobiilirakendusse, mis võimaldab linnas liikuvatel inimestel kogeda kohti kirjanduslike tekstide kaudu. Lisaks on olemas kokkulepe MTÜ-ga Ajapaik, kelle andmebaasist lisanduvad Tartu Linnaraamatukogu andmetele lisaks kogutud vanad fotod.
  • 7184 eurot Tartu põhikoolide digitaristu täiendamiseks.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 20.06.2017