Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda Foto: Meelis Lokk

21. veebruar / Linnavalitsuse istungil arutati lillepeenarde hooldust, õhukvaliteedi parandamise tegevuskava koostamist, tekstiilikonteinerite paigaldamist, mitmeid ehituslube jmt.

Lillepeenraid hakkab rajama ja hooldama Vesneri Aed OÜ

Linnavalitsus tunnistas Tartu lillepeenarde rajamise ja hoolduse riigihankel edukaks Vesneri Aed OÜ pakkumuse maksumusega 44 310 eurot.

Hange sisaldab lillepeenarde (sh ka püsikutepeenarde), -kastide ja -konteinerite rajamist ning hooldust Kaubahoovi platsil, Uueturu platsil, Vabaduse puiestikus jm. Lisaks ka Kraamituru kaldapealse, turuhoone ümbruse lillepeenarde ja Riiamäe platsi lillepostamentide rajamist ja hooldust ning Holmi pargi rosaariumi hooldust.

Täiendav riigihange on korraldamisel Raekoja akende lillekastide ning Raekoja plats 3 ja 12 rõdukastide paigaldamiseks ja hoolduseks ning lilleamplite rajamiseks ja hoolduseks Raekoja platsis, Küüni tänaval ja Kraamituru kaldapealsel ning sildadel. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Kaupmehe tänava pikendust hakkab projekteerima OÜ Tinter Projekt

Linnavalitsus tunnistas Ropka tööstuspargi ala tehnovõrkude eelprojekti ja Kaupmehe tänava pikenduse rekonstrueerimise projekteerimise riigihankel edukaks OÜ Tinter Projekt pakkumuse kogumaksumusega 29 880  eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn soovib koostada õhukvaliteedi parandamise tegevuskava

Linnavalitsus otsustas osaleda projektis "Õhukvaliteedi parandamise tegevuskava koostamine", mis esitatakse rahastamiseks SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus atmosfääriõhu kaitse programmi. Kuna välisõhu kvaliteedi seiretulemuste põhjal on Tartu linnas benso(a)püreeni aastakeskmine sisaldus ületanud kehtivat sihtväärtust, tuleb atmosfääriõhu kaitse seaduse järgi kohalikul omavalitsusel koostada õhukvaliteedi parandamise kava. Projekti raames korraldatakse riigihange ning leitakse ekspert, kes kava koostab. Kavas analüüsitakse, millest on tingitud sihtväärtuste ületamine ning leitakse võimalused õhukvaliteeti parandamiseks bensopüreeni osas. Projekti heakskiitmisel finantseerib linnavalitsus projekti tegevusi 4686 euroga, toetus Tartu linnale on 42 000 eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn soovib paigaldada Tartusse tekstiilikonteinerid

Linnavalitsus otsustas osaleda tekstiilikonteinerite soetamise projektis, mis esitatakse rahastamiseks SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi jäätmekäitluse alamprogrammi. Tartus puuduvad hetkel tekstiilikonteinerid ning jäätmejaamades ei toimu samuti tekstiili vastuvõttu. Projekti raames soovib linnavalitsus soetada 8 konteinerit, kuhu elanikud saavad viia kasutatud riideid. Projekti heakskiitmisel finantseerib linn projekti tegevusi 1206 euroga, toetus Tartu linnale on 5113 eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Supilinna tuleb väike kortermaja

Linnavalitsus otsustas määrata projekteerimistingimused Kapsa tn 1 korterelamu püstitamiseks. Kavandatav korterelamu võib vastavalt projekteerimistingimustele olla kuni 2,5-korruseline (2 korrust ja katusekorrus). Korterite arv võib olla kuni 4-6, ehitusmaterjalina võib kasutada nii puitu kui kivi. Supilinna Seltsi ettepanekul toimus 3. veebruaril 2017 ka avalik arutelu. Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Linn andis ehitusload Kaarsilla ümberehitamiseks ja Idaringtee viaduktide ehitamiseks

Linnavalitsus otsustas anda ehitusload Kaarsilla ümberehitamiseks ning Ringtee ja Nõlvaku tänava viaduktide rajamiseks. Viaduktid rajatakse Idapoolse ringtee kolmanda etapi ehitamise käigus. Ringtee tänava viadukt ehitatakse üle Anne kergliiklustee ja Nõlvaku tänava viadukt üle Aiandi kergliiklustee.

Lisaks andis linn ehitusload Emajõe tn 1a büroohoone-kohviku ümberehitamiseks, mille alusel büroohoone õuepoolse osa esimesel korrusel paiknevate ruumide ehitatakse ümber väikeloomakliinikuks, ning Riia tn 20 remonditöökoja ja Riia tn 20  profülaktilise jaama lammutamiseks.

Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Tuubipargis saab edaspidi korraldada ka kontserte ja muid kultuuriüritusi

Linnavalitsus otsustas täiendada 2014. aastal OÜga Tartu Lumepark sõlmitud Narva mnt 171 maa tasuta kasutamise lepingu tingimusi nii, et lisaks tuubipargi majandamisele oleks õigus kasutada seda ala ka teiste sportlike, kultuuri ja vaba aja veetmise ürituste korraldamiseks. MTÜ Tartu Üliõpilasmaja on avaldanud soovi korraldada  juba 2017. aasta aprilli lõpus Tartu lumepargis üliõpilaste kevadpäevade raames kolmetunnine  öölaulupidu. Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Tähtvere lasteaia ühe rühma ruumid remonditakse

Linnavalitsus otsustas sõlmida hankelepingu osaühinguga PVH EHITUS Tartu Lasteaia Tähtvere ühe rühma ruumide remontimiseks kogumaksumusega 34 311  eurot. Eesmärk on remontida lasteaia 11. rühma (Krõllide rühm) rühmaruum, magamisruum ja garderoob. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Reservfond

Eraldada linnavalitsuse reservfondist kokku 9 600 eurot, sh

  • 4000 eurot Tartu Ülikoolile Euroopa esimese füüsikaolümpiaadi korraldamiseks;
  • 5600 eurot linnavarade osakonnale O. Wilde ja E. Vilde monumentaalkompositsiooni parandustöödeks.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 21.02.2017