Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Meelis Lokk

22. jaanuar /

Jaamamõisas hakkab linnaaiandust korraldama MTÜ Tartu Jaamamõisa Aiad

Linnavalitsus annab kümneks aastaks MTÜ Tartu Jaamamõisa Aiad kasutusse ligi 20 900m² suuruse maa-ala Põhja pst 33 kinnistust ja 25 480m² Ida tn 41 kinnistust. Maa-ala kasutamise leping sõlmitakse mittetulundusühinguga pärast aiamaa kasutamise korra ja maakasutusplaani koostamist ning linnaga kooskõlastamist.
MTÜ Tartu Jaamamõisa Aiad hakkab üüritavat maad kasutama linnaaianduse ja sellega seonduvate tegevuste korraldamiseks ning kannab maa-ala korrashoiu ja majandamisega seotud kulud. Ühing on valmis aitama piirkonnas omaalgatuslikult tegutsevaid aiamaakasutajaid uude kohta ümberkolimisel.
Linn on teinud ettevalmistusi MTÜle eraldatud maa-ala aiandusalaseks kasutamiseks ning korraldab seal ka piirdeaia, elektriliitumise ja välisvalgustuse ehitamise ning vajalike juurdepääsuteede ja kraavide rajamise.
Senisele omaalgatuslikult aiandusalana kasutatud maa-alale näebTartu linna üldplaneering ette Põhja puiestee ning Muuseumi tee pikendamise ning nende kaudu linnaliikluse sidumise maanteede võrguga.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Tähtvere teid hakkab hooldama OÜ Nivoo

Linn sõlmib OÜga Nivoo töövõtulepingu Tartu linnas Tähtvere hajaasustuspiirkonnas asuvate teede ja tänavate korrashoiuks 2019. aastal. Töid tellitakse vajaduspõhiselt pakutud ühikhinna alusel ja finantseeritakse tegevuskuludeks planeeritud vahenditest. Tööde eeldatav kogumaksumus on kuni 50 000 eurot.  
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Ehitusload
Linnavalitsus väljastas ehitusloa Rõõmu tee 7 büroohoone-korterelamu lammutamiseks. Olemasolev kahekorruseline RMK Tartu büroohoone lammutatakse täielikult.
Ehitusluba anti J. Tõnissoni tn 3 asuva Tartu Miina Härma gümnaasiumi õueala rekonstrueerimiseks.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Linnavalitsus eraldas reservfondist linnavarade osakonnale 29 906 eurot Tiigi 12 hoone esindus- ja ootesaali remondiks ning inventari soetuseks. Perekonnaseisutoimingute maja I korruse saali ei ole paljude aastate vältel remonditud ning aegunud on ka ruumi sisustus ja valgustus. Lisaks tuleb majja paigaldada Päästeameti poolt nõutavad tuletõkkeuksed.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 22.01.2019