Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

22. juuni /

Linn lammutab vanad varjendid

Linnavalitsus esitab  SA-le Kredex projektid, millega soovitakse toetust Hermanni 1a ja Peetri 78 hoonete lammutamiseks.
Nõukogudeaegsed 50-60ndatel ehitatud varjendid on seisnud pikka aega tühjana ja on muutunud ohtlikuks, kuna neisse murtakse sageli sisse ja lõhutakse sissepääsud. Linnavalitsus on otsustanud need lammutada ja krundid heakorrastada. Projektid endisaegsete varjendite lammutamiseks esitatakse rahastamiseks SA-le Kredex programmi „Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele“ raames.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Puškini koolile kavandatakse spordiväljakut

Linnavalitsus kavandab riigihanget A. Puškini kooli spordiväljaku projekteerimis- ja ehitustöödeks.
Linna tellimusel on valminud Lars Laj Eesti OÜ poolt koostatud eskiisprojekt Uus tn 63d kinnistule rajatava Puškini kooli spordiväljaku kohta. Eskiisprojekti kohaselt rajatakse alale aiaga piiratud jalgpalliväljak, 60-meetrine jooksurada, krossijooksurada, takistusrada, välijõusaal, parkuuriväljak, tasakaalurada. Territooriumile paigaldatakse lisaks lauatenniselauad, pingid-prügikastid ning rajatakse valgustus.
Riigihange Puškini kooli spordiväljaku projekteerimis- ja ehitustöödeks soovitakse välja kuulutada sel suvel, et sel aastal alustada ka ettevalmistavate töödega.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Linn kaasfinantseerib hajaasustuse programmi projekte

Linnavalitsus kaasfinantseerib tänavu hajaasustuse programmi raames esitatud projekte kuni 66 043 euroga.
Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus kokku 31 taotlust. Osa inimesi esitas taotlused mitmes valdkonnas, kokku on hõlmatud 27 erinevat majapidamist. Toetuste maht on kokku 132 086 eurot, millest 50% rahastab riik. Taotleja omafinantseering on minimaalselt 33% projekti mahust. Toetuse saajad on kohustatud tegevused ellu viima hiljemalt 31. oktoobriks 2022 ning esitama vastavasisulise aruande.
Hajaasustuse programmi kaudu saab küsida toetust veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamiseks, juurdepääsutee rajamiseks või autonoomse elektrisüsteemi paigaldamiseks.
Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse välisprojektide teenistuse juhataja Marek Treufeldt, tel 525 9832

Ilmatsalu sai uue vabaajaväljaku

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Ilmatsalu alevikus rajatud vabaajaväljakule. Ilmatsalu muruplatsile rajatud spordi- ja mänguväljakul jagub tegutsemist igas vanuses lastele ja noortele. Väljakul on treeningvahendite kompleks üle14aastastele, tarzani ja tasakaalurada ning slackline, väikelastele ronila ja pesakiik.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286
502 7891.

Linnavalitsus eraldas reservfondist SAle Lootsi Koda 5500 eurot Arvo Pärdi sünnipäeva kontserdi korraldamiseks Tartu Pauluse kirikus.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 22.06.2021