Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

22. september /

 

Õdede konverentsil osalejad saavad linnaliinibussides tasuta sõita

Linnavalitsus annab rahvusvahelisel lasteõdede kongressil "5th PNAE Congress on Paediatric Nursing" osalejatele tasuta sõiduõiguse Tartu linnaliinibussides vahemikus 19.-23. maini 2021. a. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimuvale kongressile oodatakse kuni 250 osalejat.

Planeeringud

Linnavalitsus algatas Rahinge küla Tipu maaüksuse detailplaneeringu koostamise, et  kaaluda võimalusi kruntide moodustamiseks ning üksik- ja kaksikelamutele ehitusõiguse määramiseks. Alale soovitakse moodustada 2000 m2 ja 3000 m2 suurusega elamukrundid. Tipu maaüksus pindalaga 2,5 ha asub Rahinge külas ja on hoonestamata.

Linnavalitsus algatas Uuetalu maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiga kaaluda võimalusi krundi jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Planeeritav krunt suurusega 2,7 ha asub Tähtvere külas Ravila tänava ääres. Maaüksusele soovitakse moodustada kuus tootmis- ja ärimaakrunti.

Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule Ihaste tee 12a ja Ihaste tee 16b kruntide detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringuga määratakse ehitusõigus kuni 14 ridaelamule. Eelhinnangu kohaselt ei ole KSH algatamine vajalik, kuna olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnale ega inimese tervisele ja heaolule ei ole ette näha.
Planeeritav ala, mille suurus on ligikaudu 7,6 hektarit, piirneb Ihaste tee ja Tartu linna idapoolse ringteega. Ala on hoonestamata. Planeeringuala hoonestamiseks tuleb läbi viia vähemalt kolme kutsutud osavõtjaga kogu ala hõlmav arhitektuurivõistlus, mille eesmärgiks on leida terviklik ja keskkonda sobiv arhitektuurne lahendus.

Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule Inseneri 8 krundi detailplaneeringu, millega on antud võimalus rajada kuni kuus büroo- ja tootmishoonet. Ligi 7 hektari suurune planeeringuala asub Ropka tööstuse linnaosas.

Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule Lääne tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus kolme kortermaja rajamiseks,
Umbes kahe hektari suurune planeeritav ala asub Jaamamõisa linnaosas.

Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 23.09.2020