Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

21. september 2021 /

Rekonstrueeritakse Tiigi tänava valgustust

Linnavalitsus sõlmib lepingu Pental Elekter OÜga Tiigi tänava valgustuse rekonstrueerimiseks. Tänavavalgustus rekonstrueeritakse Tiigi tänaval paaritute numbritega hoonete poolsel küljel, lõigus Tiigi 19 kuni Kastani tänav ja Tiigi tänava harul (Tiigi 21- 23a).
Töö käigus asendatakse amortiseerunud raudbetoonist mastidel olev õhuliin maakaabelliiniga. Olemasolevad 11 valguspunkti renoveeritakse. Vananenud valgustid asendatakse uute säästlike LED-valgustitega. Valgustipostidena kasutatakse keskkonda sobivaid musta värvi paraja kõrgusega tsingitud metallmaste, mis ei jäta valgusteid enam puude võradesse, vaid tagavad kõnni- ja sõiduteel nõuetekohase valgustuse.
Töö mahtu kuulub ka uue kõnniteekatte ehitus. Tööde kogumaksumus 45 609 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Puiestee tänavale kavandatakse korterelamut

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Puiestee tn 85 // 87 // 89 korterelamu püstitamiseks.
Eelprojekti kohaselt nähakse ette 5-korruselise korterelamu püstitamine. Hoonele on projekteeritud kolm liigendatud hoonemahtu, mida ühendab läbivalt 1. korrusel paiknev  parkla. Hoonesse on projekteeritud kokku 29 korterit.

Forseliuse kool saab lifti

Linnavalitsus tunnistas Tartu Forseliuse Kooli lifti ehitustööde hankel edukaks AS EVIKO pakkumuse kogumaksumusega 412 080 eurot. Kavandatava lifti teenindusala on keldrikorrusest kuni neljanda korruseni. Samuti kuulub töövõttu teede ehitus kooli territooriumil tagamaks õuest invapääsu liftini.
Ehitustööde maksumust on kavas rahastada SA Innove meetmest „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“. Meetme toetuse määr on kuni 85% kogumaksumusest.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Planeeritakse ärihooneid

Linnavalitsus kehtestas Kaupmehe tn 7 krundi detailplaneeringu, millega on määratud ehitusõigus äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Kaupmehe tn 7 krunt suurusega 18 508 m² asub Ropka tööstuse linnaosas. Detailplaneeringuga nähakse ette krundi jagamine neljaks. Igale krundile on määratud ehitusõigus kuni kahe hoone ehitamiseks.

Linnavalitsus kehtestas Sõbra tn 54 ja Sassi tn 19 kruntide ning lähiala detailplaneeringu, millega nähakse ette kruntide liitmine ning ehitusõigus ärihoone laiendamiseks ja täiendava maapealse parkla rajamiseks.  Ligi  9000 m² suurune planeeringuala asub Karlova linnaosas Turu, Sõbra, Sassi ja Vaba tänavate vahelises kvartalis.
Planeering näeb ette kruntide liitmise. Sassi tn 19 krundil olevad hooned lammutatakse.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Vallikraavi tänava kate taastatakse koostöös

Linnavalitsus sõlmib lepingu Põdra Maja OÜga Vallikraavi tänava sõiduteekatte taastamiseks maksumusega 27 875 eurot. AS Tartu Veevärk ehitab Vallikraavi tänavale sajuveetorustikku. Pärast tööde lõppu taastatakse sõiduteekate koostöös linnaga.  Linna vahenditest taastatakse 241 ruutmeetrit teekatet.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 22.09.2021