Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

23. märts /

Linn alustab Karlova kooli rekonstrueerimise projekteerimisega

Linnavalitsus tunnistas Karlova kooli projekteerimise riigihankel edukaks P.P. Projekt OÜ pakkumuse maksumusega 83 239 eurot. Riigihange viidi läbi ehitusprojekti koostamiseks Karlova kooli Lina 2 hoone täielikuks rekonstrueerimiseks. Projekt valmiseks kulub kaheksa kuud pärast hankelepingu sõlmimist.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Raadi kalmistu peatee saab kivisillutise

Linnavalitsus sõlmib lepingu OÜga Greeny Raadi kalmistu peatee katmiseks kivisillutisega. Raadi kalmistu peatee kaetakse sillutisega 150 meetri ulatuses, kokku 765 ruutmeetri ulatuses. Töö läheb maksma 24 971 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Endisesse haiglahoonesse kavandatakse büroo- ja majutusruume

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Vallikraavi tn 10 haiglahoone ümberehitamiseks büroo- ja lühiajalise majutuse hooneks. Projekti kohaselt kohandatakse endine haiglahoone ärihooneks nii, et säilitatakse haiglale iseloomulik koridorsüsteem. Keldrikorrusele rajatakse panipaigad, tehnilised ruumid ja büroopinnad, esimesele ja teisele korrusele tulevad majutus- ja bürooruumid ning pööningukorrus võetakse osaliselt kasutusele majutusruumidena. Ehitismälestisena registreeritud hoone fassaad korrastatakse.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Restaureerimistoetust saab 38 taotlejat

Tartu linn annab restaureerimistoetust miljööväärtuslikel aladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja taastamiseks. Lisaks antakse toetust kahekorruseliste puukuuride ehitamiseks ja remondiks. Detailide restaureerimistoetuse ülemmäär on sellest aastast 5000 eurot ja kahekorruseliste puukuuride toetuse ülemmäär 7000 eurot.

2021. aasta 1. märtsiks esitati restaureerimistoetuse saamiseks 38 taotlust, neist kahekorruseliste puukuuride ehitamiseks laekus vaid üks taotlus. Enim avaldusi esitati Karlovast (18).

Toetust taotleti restaureerimistöödele kogusummas 189 107 eurot. Linna eelarves on toetusteks ette nähtud 80 000 eurot. Originaaldetailide restaureerimist ning restaureerimistöid mälestistel toetatakse tänavu 48% ulatuses tööde kuludest. Hävinenud või amortiseerunud originaaldetailide asendamist või taastamist toetatakse  45% ulatuses ning kahekorruselise kuuri ehitust 50 protsendi ulatuses tööde maksumusest.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Noortekeskused soovivad tegelda 3D printimisega

Tartu linn osaleb partnerina projektis "E+ "Young Creators Discover 3D"", mis esitati rahastamiseks Erasmus+ KA2 programmi raames. Projekti eesmärgiks on tuua 3D printimise tehnoloogia noortekeskustesse, et noored saaksid omandada tehnikaalaseid teadmisi ja oskusi. Tegeldakse ka 3D printimise ja modelleerimise teemaliste õppematerjalide väljatöötamise ja koolituste korraldamisega.
Projekti kogumaksumus on 21 480 eurot, linna kaasfinantseering 460 eurot. Projekti tegevused on kavandatud ajavahemikku 26.02.2021 - 31.07.2022.
Lisainfo: Tartu Noorsootöö Keskus, Grete Sarap, tel 5346 2889.

Linnavalitsus eraldas reservfondist 1000 eurot Eesti Maaülikooli Tehnikaüliõpilaste Seltsile, et toetada üliõpilaste osalemist projektis PNEUMOBIIL 2021. Projekt tegeleb suruõhu jõul sõitvate autode projekteerimise ja ehitamisega.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 23.03.2021