Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

23. aprill /

Linnavalitsus saatis linnavolikogule parkimistasu määruse muutmise eelnõu

Eelnõus teeb linnavalitsus ettepaneku jätta välja osaliselt elektrimootorite jõul liikuvate sõidukite juhtide vabastus parkimistasu maksmisest. Osaliselt elektrimootorite jõul liikuvaid sõidukeid ehk hübriidsõidukeid tuleb tänavatele järjest rohkem.
Täielikult elektrimootori jõul liikuvatel sõidukitel kohalik CO2 emissioon puudub, kuid hübriidsõiduki puhul kohalikust null-emissioonist rääkida ei saa, sest selline sõiduk tarbib keskmiselt kolmandiku ulatuses nn rohelist elektrit ja 2/3 ulatuses fossiilset kütust. Linnavalitsus peab keskkonnasäästlikest eesmärkidest lähtuvalt vajalikuks muuta kehtivat määrust ja jätta tasuta parkimisvõimalus ainult täielikult elektrimootorite jõul liikuvatele sõidukitele. Ka teistes Eesti linnades ei võimaldata hübriidsõidukitele tasulisel parkimisalal tasuta parkimist. Muudatus hakkaks Tartus kehtima 1. jaanuarist 2021. aastal.

Eelnõus nähakse ette ka täiendav viivistasu määr, mis on 15 eurot ja mis määratakse parkimistasu maksmisel väiksema tariifi järgi. Praegu kehtib Tartus ainult üks viivistasu määr - 30 eurot. Kui eelnõu volikogus heaks kiidetakse, siis tuleb poole väiksemat viivistasu maksta juhul, kui parkimistasu on tasutud väiksema määra järgi (nt A-piirkonnas parkides makstakse B-piirkonna tariifi järgi).
Eelnõus on tehtud veel mitmeid väiksemaid muudatusettepanekuid.

Viiele tänavale rajatakse tolmuvaba kate

Linnavalitsus sõlmis töövõtulepingu Roadwest OÜga kogumaksumusega 47 595 eurot. Tolmuvabad katted rajatakse Lepalinnu tänavale (lõigus Raeremmelga-Rannakajaka), Alfred Kongo tänavale, Lõkketule tänavale (lõigus Lõkketule tn 34 - 55), Haraka tänavale ja Peedu tupikule (lõigus Raja tn - Peedu tn 14).
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Linn üüris MTÜle Tartu Maheaed aiapidamiseks maad

Linnavalitsus annab MTÜle Tartu Maheaed üürile Ihaste tee 6a  katastriüksusest 36 360 m²  suuruse maa-ala linnaaiandusega tegelemiseks. Maa-ala kasutusse andmiseks korraldas linnavalitsus kirjaliku enampakkumise, millele laekus vaid üks pakkumus.
Üüri suurus on  800 eurot aastas ja üürilepingu tähtaeg on 10 aastat. Üürnik kohustub omal kulul tagama maal vajalikud tingimused linnaaiandusega tegelemiseks   ning korraldama  maa kasutusse andmise linlastele aiamaadena.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linnaliinibussides soovitakse kütusena kasutada biometaani

Linnavalitsus küsib volikogult luba osalemiseks projektis "Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides".
Toetust biometaani kasutuselevõtuks antakse kooskõlas „Taastuvenergia tegevuskavas aastani 2020“ püstitatud eesmärkidega, panustades sellesse, et aastaks 2020 moodustavad transpordikütuste tarbimises taastuvatest energiaallikates toodetud kütused 10%. Projekt on suunatud kliimapoliitiliste eesmärkide täitmisele ning selle eesmärgiks on vähendada Tartu linna ühistranspordi keskkonnamõju ja aidata seeläbi kaasa tervisliku ning elamisväärse linnakeskkonna kujundamisele.
EL Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti kogumaksumus on 1 720 000 eurot, linna omaosalus puudub.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 18 480 eurot:
7000 eurot Vanatehnika klubile Levatek bussi taastamiseks;
8000 eurot MTÜle Smart City Lab rahvusvahelise konverentsi "Smart City for the Citizens 2019: Data and AI as game changers for the cities" korraldamiseks;
3480 eurot Tiigi Seltsimajale Tartusse juubelilaulupeo installatsiooni tegemiseks.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 23.04.2019