Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Foto: Kalle Paalits

23. mai /

Linn üürib vana lennukiangaari teatrifestivali ajaks välja

Linnavalitsus sõlmib sihtasutusega Eesti Teatri Festival Roosi tn 83 asuva angaari tasuta kasutamise lepingu tähtajaga 1. september kuni 15. september 2017. a. Ruumid antakse kasutusse teatrifestivali DRAAMA 2017 ettevalmistamiseks ja selle raames mängitavateks etendusteks.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linn kavandab Maarjamõisa lasteaia rekonstrueerimist

Maarjamõisa lasteaia projekteerimise hanke võitis Projektid32 OÜ ja ACDC OÜ ühispakkumus kogumaksumusega 58 500 eurot.
Rekonstrueerimisprojekt koostatakse lasteaiahoone energiatõhususe parandamiseks ning hoone ülalpidamiskulude vähendamiseks.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linna eluruumide üürihinnad muutuvad uuest aastast

Tartu linnavalitsus kinnitas linna omandis olevate keskküttega eluruumide üüriks alates 1. jaanuarist 2018  2,06 eurot üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus ja ahiküttega eluruumide üüriks 1,44 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Tõus võrreldes käesoleva aastaga vastavalt 18 ja 13 senti. Linnale kuuluvates elamutes ei koguta nn majaraha ehk remondifondi ja kõik remondimaksed elamutes tasub linn.
Üüri suurus linna eluruumides jääb keskmiselt kolm korda väiksemaks kinnisvaraturul kehtivatest üürihindadest
Sotsiaalüürilepingute puhul linn üüri ei küsi.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Kesklinna lastekeskusesse ostetakse sisustust

Tartu Kesklinna Lastekeskuse sisustuse hanke võitis Saloni Büroomööbli AS. Lasteaeda ostetakse rulood ja vaibad, mööbel rühmade sisustamiseks ja töötajate ruumidesse ning garderoobide sisustus jm lasteaia sisustamiseks vajalik.
Suvel valmiva Kesklinna lastekeskuse sisustus läheb maksma 209 736 eurot
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Kõrvaltänavate talihooldust hakkab tegema Eesti Keskkonnateenused AS

Tartu linna kõrvaltänavate ja jalgrattateede talihoolduse hanke ajavahemikuks 15.10.2017 kuni 15.04.2020 võitis kõigis viies piirkonnas Eesti Keskkonnateenused AS.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Nõlvaku tänavale kavandatakse erihooldekodu

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Nõlvaku tn 10 hooldekodu ehitusprojekti koostamiseks.
Hoonestamata Nõlvaku tn 10 krundile soovitakse püstitada erihooldekodu. SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus soovib krundile püstitada hooldekodu ööpäevaringse hoolduse osutamiseks.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Annemõisa tn 1a kinnistule planeeritakse spordihoonet

Linnavalitsus saatis volikogule Annemõisa tn 1a kinnistule hoonestusõiguse seadmise eelnõu.
Vastavalt Annemõisa tn 1a ja Annemõisa tn 6 kruntide ja lähiala detailplaneeringule on Annemõisa tn 1a maa-alale ette nähtud spordihoone rajamine. Linnavalitsus küsib volikogult luba hoonestusõiguse seadmiseks Annemõisa tn 1a kinnistule (pindala 25 197 m²) 50 aastaks nelja-aastase hoonestamiskohustusega.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linn soovib võõrandada Mõisavahe tn 75 kinnistu

Linnavalitsus soovib volikogult nõusolekut Mõisavahe tn 75 kinnistu võõrandamiseks. Krundi pindala pindala on 11 219 m² ja katastriüksuse sihtotstarve on  ärimaa. Kinnistu võõrandatakse enampakkumisel vastavalt selle turuväärtusele. Kinnistu müügil kavandab linnavalitsus seada tähtaegse hoonestamiskohustuse kuni 3  aastat.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Kitsale tänavale kavandatakse uut elu- ja ärihoonet

Volikogule saadeti Kitsas tn 8 krundi detailplaneeringu algatamise eelnõu. Kitsas tn 8 krundi kasutamise sihtotstarvet soovitakse muuta 30 % ulatuses elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni kuuekorruselise korterelamu-ärihoone rajamiseks.  Planeeritav krunt pindalaga 937 m² paikneb Kesklinna linnaosas.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 25 166 eurot:
1500 eurot Murtud Rukkilille Ühingule represseeritute konverentsi "Rõhutud aegade päev" korraldamiseks;
3000 eurot tegevustoetust MTÜle EKO-Tarest;
20 000 eurot Põhja pst 30 kinnistu korrastamiseks;
666 eurot Tartu Observatooriumile projekti "Kaugseire kõigile" läbiviimise toetuseks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 24.05.2017