Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Rutt Ernits-Sups

24. mai 2022 /

Linn soovib üürida ruumid lastehoiule

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega küsitakse luba äriruumi üürilepingu sõlmimiseks Kristikum OÜga. Linn soovib  üürida Kompanii 1c hoone II korrusel asuvad ruumid üldpinnaga 255 m2. Ruumid on kavas kasutusele võtta lastehoiuruumidena alates 1. augustist 2022 tähtajaga kuni 30.06.2027. Samades ruumides tegutseb praegu 45 lapsega eralastehoid, kes lõpetab oma tegevuse 31. mail 2022. Et tagada linna lastele piisavalt hoiukohti, on linnavalitsus pidanud läbirääkimisi Kompanii 1c omanikuga teenuse jätkamiseks ning vabanenud ruumide kasutusse võtmiseks.

Tartus tegutseb viis munitsipaallapsehoidu, mis tegutsevad munitsipaallasteaedade koordineerimisel, uus munitsipaallastehoid hakkab tegutsema lasteaia Kivike koordineerimisel.

Kavandatakse Tähtvere lasteaia rekonstrueerimist

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, milles küsitakse luba Tähtvere lasteaia  rekonstrueerimise  projektis osalemiseks. Projekt esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskusele taotlusvooru "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine" raames.

Tähtvere lasteaed avati 1981. aastal. 2021/2022 õppeaastal on lasteaias 14 rühma, kus käib 222 last, asutuses töötab 55 inimest. Projekti raames tehakse lasteaiahoones vajalikud rekonstrueerimistööd, soojustatakse katus ja välispiirded, rekonstrueeritakse kütte- ja elektrisüsteem ning rajatakse soojustagastustega sundventilatsioon. Projekti heakskiitmisel summas 6 200 000 eurot, finantseerib linn projekti tegevusi 5 363 000 euroga.

Raekoja plats 12 ruumidele otsitakse üürnikku

Linnavalitsus korraldab läbirääkimistega kirjaliku enampakkumise Raekoja plats 12 äriruumidele. Kuna ruumid vajavad toitlustusasutusena kasutusele võtmiseks suurt investeeringut, siis hüvitab linn ventilatsioonisüsteemide ja keldri teise väljapääsu ehitamise kulud, summas kokku kuni 100 000 eurot.  Tehtav investeering hüvitatakse tasumisele kuuluva üüriga tasaarvestamise teel peale tööde valmimist ja ruumides toitlustusteenuse osutamise alustamist. Investeeringu hüvitamisega soovib linn tõsta toitlustusettevõtete huvi äripinna vastu, et Tartu kesklinna lisanduks mõni uus omanäoline söögikoht.  

Raekoja plats 12 äriruumide üldpindala on 285,3 m², millest I korrusel asub 151,6 m2 ja keldrikorrusel 133,7 m2. I korruse ruumide üüri alghind on 15 eurot/m2 kuus. Keldrikorruse ruumide üür on 1 euro/m2 kuus. Ruumid antakse üürile viieks aastaks.

Linn pikendas OÜga Tartu Lumepark sõlmitud lepingut
 

Linnavalitsus pikendas OÜga Tartu Lumepark 12.06.2014. a sõlmitud Muuseumi tee 5 maa tasuta kasutamise lepingut kuni 23.05.2032. a.

Lumepark on Raadi kunagises kruusakarjääris tänaseks tegutsenud 7 hooaega ning kujunenud tartlaste seas üheks talvise ajaveetmise lemmikpaigaks. OÜ Tartu Lumepark esitas taotluse maa tasuta kasutamise lepingu pikendamiseks 10 aasta võrra, et planeerida täiendavaid investeeringuid pargi visuaalsesse väljanägemisse ja muuta lumepargi ala innovaatiliste valguslahendustega senisest atraktiivsemaks. Samuti planeeritakse rajada Raadile mäesuusa ja lumelaua õppenõlv, mis on kavas avada 2023. detsembris.

Turu spordihoone vehklemissaal läheb remonti

Turu tn 8 spordihoone vehklemissaali rekonstrueerimise hankel tunnistati edukaks Kolmik OÜ ja OÜ AESTOVEEG ühispakkumus kogumaksumusega 365 096 eurot. Vehklemissaalis demonteeritakse olemaolev põrand ja paigaldatakse spetsiaalne vehklemispõrand, seinad viimistletakse, asendatakse valgustid, paigaldatakse täiendav spordi- ja vehklemisinventar. Tööde ajaks on planeeritud 27.06 - 28.08, mil spordihoone on külastajatele suletud.

Tähtvere Puhkeparki tuleb uus jõulinnak

Muude objektide seas anti ehitusluba jõulinnaku rajamiseks Tähtvere Puhkeparki Herne tn 67 krundile. Projekt näeb ette olemasoleva välijõusaali alale jõulinnaku rajamise. Ehitatakse takistus- ja jooksurada, võimlemisala, laste- ja noorte- ning seeniorite ala, paigaldatakse jõumasinad, trenažöörid. Rajatakse lauatenniseväljak ning puhkeala.  

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 8680 eurot:
7680 eurot Tartu Ülikoolile toetamaks TÜ raamatukogu esisele platsile kaasaegset sidet võimaldava WIFI paigaldamiseks;
1000 eurot Tartu Golfiklubile Tartu linna meistrivõistluste korraldamiseks golfis.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 24.05.2022