Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Rutt Ernits-Sups

25. mai /

Linn kavandab kalmistutelt jäätmete veo hanget

Linnavalitsus küsib volikogult luba kalmistutelt jäätmete veoks riigihanke korraldamiseks ajavahemikul 01.01.2022-31.12.2024.
Uues hankes nõutakse jäätmete liigiti kogumist ning segaolmejäätmetele lisaks on vaja paigaldada eraldi konteinerid biolagunevatele jäätmetele koos kohustusega suunata jäätmed kompostimisele. Töövõtja kohustuseks jääb ka vajadusel jäätmete järelsorteerimine. Kalmistutel paigaldatakse igasse biojäätmete konteinerite asukohta ka üks segaolmejäätmete konteiner. Konteineritele lisatakse vastavad selgitused, mida tohib konteinerisse panna.
Riigihanke mahtu kuulub jäätmete kogumine ja äravedu Raadi, Pauluse, Puiestee, Rahumäe ja Tartu Vanausuliste, Tartu Juudi  Kogukonna Roosi tänava ja Lohkva kalmistutelt. Linna kalmistute jäätmeveoteenuse aastane leping lõpeb selle aasta lõpul.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Narva maanteel uuendatakse tänavavalgustust

Riigihankel "Raudbetoonmastide asendamine metallmastidega Narva maanteel" tunnistati edukaks EST Networks OÜ pakkumus kogumaksumusega 136 994 eurot. Töö mahtu kuulub Narva maantee tänavavalgustuse olemasoleva õhuliini demontaaž, kaabelliini ehitus ja raudbetoonmastide asendamine metallmastidega Võidu silla ja Delta õppehoone vahelises lõigus. Töö peab olema lõpetatud selle aasta septembri lõpuks.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn jätkab sooja toidu kojuvedu abivajajatele

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, milles küsitakse luba riigihanke korraldamiseks sooja toidu kojuveoks järgmisel aastal.
Teenus on mõeldud eakatele ja puuetega inimestele, kes ei suuda endale sooja toitu valmistada või toiduaineid muretseda. Linn katab toidu kojuveo kulud, toidu eest tasub klient. Selle teenusega soovib linn parandada eakate ja puuetega inimeste iseseisvat kodust toimetulekut.
Teenusepakkuja peab esitama eraldi supi, prae, magustoidu ja kogu komplekti hinna ning ühe kuu näidismenüü, mille koostamisel on lähtutud toidusoovitustest eakatele.
Tartu linn on toidu kojuveo teenust osutanud alates 2005. aastast. Teenust kasutab 2021. aastal keskmiselt 60 isikut kuus, kogukulu on kuni 19 000 eurot.
Lisainfo: sotsiaalabi osakonna juhataja asetäitja Tiina Kruuse, tel 736 1303, 525 7680.

Linnavalitsus jagas digitaliseerimistoetusi

Linnavalitsus annab osaühingule Artium ITC ja Erakliinik Dentes ASile digitaliseerimiseks vajalikeks tegevusteks toetust 5000 eurot.
Digitaliseerimistoetusi jagab Tartu linnavalitsus alates 2019. aastast. Alates selle aasta 1. maist saavad lisaks töötleva tööstuse ettevõtetele taotleda digitaliseerimise toetust ka ehituse, hulgi- ja jaekaubanduse, veonduse ja laonduse ning majutuse ja toitlustuse  valdkonnas tegutsevad ettevõtted. Toetuse eesmärk on Tartu linna ettevõtete konkurentsivõime suurendamine digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu abil.  
Tartu Linnavalitsus rahastab 2021. aastal linna ettevõtete tootmise ja teenuste digitaliseerimiseks vajalike tegevuste elluviimist kokku 50 000 euroga.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Ujula tänavale kavandatakse korterelamuid

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ujula tn 51 krundi detailplaneeringu, millega antakse võimalus kahe korterelamu rajamiseks. Ülejõe linnaosas asuva krundi suurus on 1653 m².
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 25.05.2021