Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda Foto: Ahto Sooaru

26. juuni /

Naerumaa lasteaia Õpetaja tänava hoone saab uue katuse

Linnavalitsus otsustas sõlmida lepingu Vennad Ehitus OÜga Tartu Lasteaed Naerumaa Õpetaja 10 hoone katusetöödeks kogumaksumusega 45 276 eurot. Ehitustööd sisaldavad Õpetaja 10 hoone amortiseerunud katusekivide vahetuse koos kaasnevate töödega. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Tartu saab kolmanda koerte jalutusväljaku

Linnavalitsus otsustas sõlmida hankelepingu koerte jalutusväljaku I etapi rajamiseks Annelinna Mõisavahe 73 kinnistule Timorvara OÜga kogumaksumusega 47 366 eurot. Jalutusväljakule tuleb esimeses etapis viis treeningelementi. Koerte jalutusväljak valmib sügisel. Esimene Tartu koerte jalutusväljak avati 2016. aastal Anne kanali ja Emajõe vahelisel rohealal ning teine 2017. aastal Tähtvere pargis. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Narva maantee taastusremonti teeb AS TREF

Linnavalitsus tunnistas Narva mnt (lõigus Võidu sild kuni Mäe tn) taastusremondi riigihankel edukaks ASi TREF pakkumuse kogumaksumusega 271 549 eurot. ASi Tartu Keskkatlamaja tellimusel ehitatakse Narva maanteel kaugjahutustrassi. Tartu Linnavalitsus viis koos ASiga Tartu Keskkatlamaja ja ASiga Tartu Veevärk läbi ühishanke Narva mnt (lõigus Võidu sild - Mäe tn) taastusremonttöödeks. AS Tartu Keskkatlamaja tasub hanke maksumusest kaugjahutustrassi kaeviku taastamise osa 42 337 eurot ja AS Tartu Veevärk tasub restkaevude paigaldamise eest 2520 eurot. Tartu linn tasub sõidutee täislaiuses ülekatte eest 226 692 eurot. Tööde hulka kuulub freesimine, kaevuluukide seadmine katte tasapinda, osaliselt äärekivide väljavahetamine, asfaltkatte paigaldamine, termoplastikust teekattemärgistuse taastamine. Sõidutee ja kõnnitee ristumiskohta paigaldatakse ülekäigukoha laiuses äärekivi ja taastatava kõnniteekatte vahele vaegnägijatele mõeldud plaadid. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Narva maantee saab Puiestee tänavast linna piirini uue katte

Linnavalitsus tunnistas Narva mnt (lõigus Puiestee tn - linna piir) taastusremondi riigihankel edukaks YIT Infra Eesti ASi pakkumuse 560 025 euroga, millest Narva mnt taastusremondiks kulub 526 905 eurot ja sademevee ärajuhtimise liitumislepinguks ASiga Tartu Veevärk 33 120 eurot. Projektiga on ette nähtud lisaks asfaltkatte taastusremondile ja uue teekattemärgistuse rajamisele kanalisatsioonitorustiku pikendamine ja osade restkaevude ümbertõstmine äärekivi serva, et sademevesi juhtida restkaevudesse. Tänavavalgustuse osas renoveeritakse Narva mnt ülekäigukohad, välja ehitatakse ka kergliiklustee valgustus Jänese tn ja Muuseumi tee vahelises lõigus. Taastusremondiks taotleti raha majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, kust eraldati toetust 111 000 eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Ehitus- ja kasutusload

Lisaks mitmetele torustike ja tänavate ümberehitamistele anti ehitusload ka Tähe tn 133c ärihoone ümberehitamiseks, Tähe tn 131f tööstushoone püstitamiseks, Ploomi tn 14a üksikelamu püstitamiseks, Kompanii tn 2 // Raekoja plats 16 ärihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning Ravila tn 53b lao- ja büroohoone püstitamiseks.

Muuhulgas anti kasutusload W. Struve tn 1 (TÜ raamatukogu) II ehitusjärgule, millega  võetakse vastu hoone I, II ja III keldrikorrus ning I, II ja III korruse trepikoja ruumid; Uus tn 13 püstitatud üksikelamule; A. Vabbe tn 17 püstitatud üksikelamule; Jõekääru tn 5 (Vorbuse küla) püstitatud üksikelamule; Võru tn 50 ümberehitatud elamu-, büroo- ja tootmishoone osale ning E. Wiiralti tn 25 püstitatud kaksikelamu sektsioonile.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Reservfond

Linnavalitsus eraldas reservfondist 4500 eurot:
MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi 2250 eurot veemotosportlase Rasmus Haugasmägi ja tema treeneri premeerimiseks;
Tartu Spordiseltsile "Kalev" 2250 eurot vehkleja Julia Beljajeva ja tema treeneri premeerimiseks.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 26.06.2018