Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

27. märts /

Lossi tänavale kavandatakse uusi hooneid

Linnavalitsus algatas Lossi tn 11 krundi detailplaneeringu eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus segahoonestuse rajamiseks. 1098 m² suurune kinnistu asub kesklinnas Tartu vanalinna muinsuskaitsealal. Krundile soovitakse ehitada kahte hoonet.
Enne hoonete rajamist tuleb parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks viia läbi vähemalt kolme kutsutud osalejaga arhitektuurivõistlus.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Toomele soovitakse rajada suvekohvikut

Linnavalitsus andis OÜle Toomemäe Kinnisvara suvekohviku rajamiseks Lossi tn 2 kinnistust üürile maa-ala pindalaga 100 m². Üürilepingu pikkus on viis aastat.
Üürnik kohustub rajama suvekohviku vastavalt kinnitatud projektile ja kooskõlastama selle Keskkonnaametiga. Samuti peab üürnik hoidma maa-ala korras ning lepingu lõppemisel taastama sellel kasutamise eelse olukorra.
Suvekohvikut soovitakse rajada hotellis Lydia asuva restorani Hõlm suvekohvikuna.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Anne tänavale planeeritakse kortermaja

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Anne tn 33a korterelamu ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste taotleja soovib krundil oleva üksikelamu lammutada ja  ehitada uue korterelamu.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Linn kavandab jäätmekäitluse hankeid

Linnavalitsus küsib volikogult luba jäätmekäitluse valdkonna riigihangete korraldamiseks. Eelnõuga taotleb linnavalitsus luba korraldada riigihanked Turu 49 asuva jäätmejaama haldamiseks, ohtlike jäätmete kogumispunktide haldamiseks, pakendikonteinerite ümbruse koristamiseks ja segaolmejäätmete sortimisuuringu tellimiseks.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn toetab koduõendusteenust

Linn toetab Tartu Ülikooli Kliinikumi, OÜd Tartu Kesklinna Koduõendus, Sihtasutust Vähihaigete Toetusravi ja OÜd AZELTOR koduõendusteenuse osutamisel ning hooldus- ja põetusvahendite ostmisel.
Toetus võimaldab pakkuda tartlastele koduõendusteenust suuremas mahus ja kvaliteetsemate vahenditega, kui seda saab teha haigekassa rahastusega. Kodustele voodihaigetele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks määratud toetuse eest ostab koduõendusteenuse osutaja vajalikud vahendid ja jaotab need kodustele voodihaigetele.
Tänavu on linnal koduõendusteenuse toetuseks ja hooldus-põetusvahendite soetamiseks ette nähtud 50 000 eurot, mis on 12 000 euro võrra rohkem kui eelmisel aastal. Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja  Merle Liivak, tel  736 1320, 5811 7611.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 20 275 eurot:
2350 eurot Ihaste tammiku suusaradade talviste hoolduskulude eest OÜle Gaudia;
5000 eurot. Balti liiga võitja Tartu Ülikool/Eeden võrkpalli naiskonna premeerimiseks;
1000 eurot Vanemuise Seltsile 2018. a tegevustoetuseks;
6000 eurot MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi veemotosportlaste Rasmus Haugasmägi ja Stefan Arandi ning nende treenerite premeerimiseks;
4240 eurot MTÜle Uus Teater projekti "Randevuu. Kohtumispaik Tartu" lavastusliku osa väljatoomiseks;
1685 eurot Tartu Laste Tugikeskusele tualettruumi remondiks Tartu linnale kuuluvates ruumides.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 27.03.2018