Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

27. märts /

Tartu osaleb idufirmade koostöö projektis

Tartu osaleb partnerina projektis "STARTS-TECH. Loomevaldkonna startup`ide käivitamisplatvorm linnade ja ettevõtete koostööraamistiku abil“.
Projekti eesmärgiks on aidata kaasa omavahel ühendatud innovatsiooni- ja ühistootmise ökosüsteemi loomisele idufirmade, loomeinimeste, avaliku sektori ja korporatsioonide vahel.
Projekti käigus arendatakse teenuseid, et luua üleeuroopaline struktureeritud alus loomemajanduse ja tehnoloogiapõhistele idufirmadele. Samuti edendatakse koostööd idufirmade ja ettevõtete uurimislaborite vahel, et luua uus STARTS-põhine (teadus, tehnoloogia ja kunst) lähenemisviis innovatsioonile, toetatakse idufirmade osalemist riigihankemenetlustes.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekti kogumaksumus 147 500 eurot.
Lisainfo: Alo Lilles, Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialist, tel 736 1196, 5645 2311

Õhukvaliteedi kava jõuab volikokku

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu "Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni  osas".
Linnavalitsus algatas õhukvaliteedi parandamise kava koostamise, kuna benso(a)püreeni kontsentratsioon õhus ületab kehtestatud sihtväärtust. Benso(a)püreen on kantserogeenne ühend, mis võib kahjustada eelkõige hingamiselundkonda.
Õhukvaliteedi parandamise kavas jõuti järeldusele, et Tartu õhus leiduva BaP peamine allikas on olmekütmine. Kütteperioodi välisel ajal on õhu saasteaine sisaldus oluliselt väiksem. Tegevuskavas pakutakse välja mitmeid meetmeid BaP kontsentratsiooni vähendamiseks (elamute soojustamine, küttekollete korrastamine ja elanike teavitamine õigetest kütmisviisidest, kaugküte, üleminek teistele taastuvatele energiaallikatele jmt)
Kava oli avalikul väljapanekul selle aasta jaanuaris, avalik arutelu toimus 18. märtsil.
Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osas koostamist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Restaureerimistoetusteks makstakse tänavu 60 000 eurot

Linnavalitsus eraldas 2019. aasta restaureerimistoetusteks kokku 60 000 eurot.

Restaureerimistoetust antakse miljööväärtuslikel aladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid, piirdeaiad jms) restaureerimiseks ja taastamiseks. Toetust antakse ka kahekorruseliste puukuuride ehitamiseks ja remondiks.

Selle aasta 1. märtsiks esitati arhitektuuri ja ehituse osakonnale 50 nõuetele vastavat restaureerimistoetuse taotlust, sealhulgas kahekorruseliste puukuuride ehituseks neli avaldust.
Toetust taotleti detailide restaureerimistöödele kogusummas 257 105 eurot, mis teeb linna poolt makstavaks keskmiseks toetuse määraks 21,3%. Kahekorruselistele kuuridele taotleti toetust kogusummas 34 590 eurot, mis teeb linnapoolse toetuse keskmiseks määraks 23,1%.
Detailide restaureerimistoetuse ülemmäär on 3200 eurot ja kahekorruseliste puukuuride toetuse ülemmäär on 5000 eurot.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik, tel 7361 178, 523 7362.

Ehitusload

Linnavalitsus väljastas ehitusload:
- Oa tn 41/1 korterelamu püstitamiseks, kinnistule nähakse ette kahekorruseline kuue korteriga elamu.
- Oa tn 41/2 korterelamu ehitamiseks, krundile kavandatakse kahekorruselist viie korteriga elamut.
- Staadioni tn 65a korterelamu ehitamiseks, krundile kavandatakse kolmekorruselist kaheksa  korteriga elamut.
- Jaama tn 82 tanklahoone rajamiseks, kavas on ehitada tankla-teenindus-autopesulahoone koos nelja kütusetankuriga tankimisplatsiga.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik, tel 7361 178, 523 7362.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 27.03.2019