Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Meelis Lokk

27. aprill /

Linn kavandab raamatukogutöötaja stipendiumi

Linnavalitsus saatis volikogule Tartu raamatukogutöötaja stipendiumi eelnõu. Stipendium on ette nähtud Tartu linna raamatukogude töötajatele õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks; tööalase teadus- või uurimistööprojekti ettevalmistamiseks või läbiviimiseks. Stipendiumiga soovib linn pakkuda raamatukogutöötajatele rohkem võimalusi enesetäiendamiseks ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamiseks.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

Loodi komisjon õpetaja elutöö auhinna taotluste hindamiseks

Linnavalitsus moodustas õpetaja elutöö auhinna taotluste hindamiseks komisjoni, mida juhib abilinnapea Asko Tamme.
Õpetaja elutöö auhinnale oodatakse taotlusi kuni 30. aprillini. Komisjon hindab taotlusi koolieelse lasteasutuse õpetaja, üldhariduskooli õpetaja, huvikooli õpetaja ja kutseõppeasutuse õpetaja kategoorias.
Õpetaja elutöö auhind on Tartu linna makstav rahaline preemia, mille suuruseks on 10 000 eurot.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 736 1440, 525 4452.

Kooli toitlustajad vabastatakse aprillis küttekulude tasumisest

Linnavalitsus otsustas vabastada kõik koolide toitlustamisega tegelevad ettevõtted aprillikuus küttekulude tasumisest. Otsuse tegemisel lähtuti vajadusest aidata Tartu linna koolides toitlustusteenust osutavatel ettevõtetel toime tulla olukorras, kus riiklikest piirangutest tulenevalt aprillikuus koolides õppetööd ei toimunud  ning  toitlustusteenust ei osutatud.
Alates jaanuarist 2021 esitati toitlustajatele kommunaalteenuste igakuised arved 50% ulatuses juhul, kui koolilõuna tellimuste arv võrreldes 2020. aasta septembrikuuga oli langenud vähemalt 10%. Aprillikuus ei olnud aga toitlustajatel võimalik koolilõunat üldse pakkuda.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 736 1440, 525 4452.

Anne 44 endise pubi ruumid pannakse enampakkumisele

Sauna Pubi OÜ vabastab Anne 44 esimese korruse ruumid selle aasta 1. juuliks. Linn korraldab vabanenud ruumide üürile andmiseks kirjaliku enampakkumise. Äriruumide üldpindala on 143 m² ja üürile andmise alghinnaks 5 eurot/m² kuus. Ruumid antakse üürile viieks aastaks toitlustusasutusena kasutamiseks.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Antoniuse õue hooviala remonditakse

Linnavalitsus sõlmib lepingu Rattar OÜga Antoniuse õue hooviala remondiks. Lutsu 3/5 hoovilt lammutatakse amortiseerunud puitterrass ning selle betoonvundament. Seejärel rajatakse killustikust aluskihile kivikatend. Tööde kogumaksumus 26 116 eurot.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linn kehtestab kiirkompostrite kasutusse andmise korra

Linnavalitsus kehtestab biojäätmete kogumiseks mõeldud kodukompostrite kasutusse andmise korra. Projekti "Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus" raames ostab linn 600 kiirkompostrit, mis antakse linlaste kasutusse. Määruse kohaselt saab kodukompostrit taotleda üksik- ja kaksikelamule ning kuni 4 korteriga korterelamule. Kui 3 või 4 korteriga korterelamus elab rohkem kui 6 inimest on võimalik taotleda ka kahte kompostrit. Kasutajaga sõlmitakse leping, mille kohaselt tuleb konteinerit kasutada kuni 31. detsembrini 2024. a. Pärast tähtaja lõppu on taotlejal õigus saada kompostri omanikuks tasuta. Taotlusvoor on kavas välja kuulutada mai keskel.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 27.04.2021