Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
30°
30°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

27. august /

Tartu valib taas parimaid ettevõtjaid

Linn korraldab selgi aastal parimate ettevõtjate valimise konkursi.
Konkursi põhi- ja erikategooriate parimad selgitatakse välja majandusnäitajate põhjal. Alusandmetena kasutatakse kõigi Tartu linnas registreeritud ettevõtjate poolt äriregistrile enne 1. juulit 2019. a esitatud 2018. a majandusaasta aruandes esitatud majandusnäitajaid.
Parimad valitakse välja järgmisi kriteeriume arvestades: töötajate keskmise arvu muutus, ekspordimahu muutus, põhivarasse tehtud investeeringute maht. Lisaks tunnustatakse väikeettevõtet (kuni 50 töötajat) ja suurettevõtet, kes valitakse välja järgmisi kriteeriume arvestades: müügitulu muutus, puhaskasumi muutus, keskmine töökohtade arvu muutus. Lisaks tunnustatakse Tartu ettevõtluse tugistruktuuride erikategooriate parimaid.  
Parimate ettevõtjate autasustamine toimub 26. septembril.
Tartu parimaid ettevõtjaid on valitud alates 1998. aastast.
Lisainfo: ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau, tel 736 1191, 501 0239.

Kavandatakse uut discgolfiparki

Linnavalitsus sõlmib koostöölepingu MTÜga Roosi discgolf Roosi tänava kinnistutel discgolfipargi rajamiseks ja haldamiseks.
Roosi tänavale on kavas rajada discgolfi harrastamiseks mõeldud ja aastaringselt avatud 18+1 korviga discgolfirada. Koostöölepingu kohaselt tuleb linnal soetada 19 discgolfikorvi koos vundamendiposti ja -alusega, discgolfiraja 18 tii-märki ning teostada topoloogia, projekteerimis- ja kaevetööd. Mittetulundusühing finantseerib tii-alade rajamise kulu, korvide transpordi, kaevetööd ja paigalduse, raja kattematerjali (puiduhake) ja 18 pingi soetamise kulu. Mittetulundusühingu kohustuseks jääb ka discgolfipargi igapäevane hooldus.
Leping sõlmitakse viieks aastaks. Rajatav spordipark on avatud kõigile discgolfi harrastajatele.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Lasteaed saab uue välisvalgustuse

Linn sõlmib lepingu OÜga Pental Elekter Sassi lasteaia territooriumi välisvalgustuse rajamiseks. Paigaldatakse 16 valgustit. Tööde kogumaksumus on 37 673 eurot  ja tööd tehakse selle aasta septembris-oktoobris.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linna lisandub korterelamuid

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ladva tn 7, Ladva tn 8 ja Lehe tn 22 kruntide detailplaneeringu. Kahe hektari suurune planeeringuala asub Jaamamõisa linnaosas. Krundid on hoonestamata.
Planeeringuga on määratud ehitusõigus kuni kuuele korterelamule. Ehitusõigus on määratud kahe võimaliku variandina: variant A väiksem ehitusõigus ja maa-pealne parkimise lahendus ning variant B suurem ehitusõigus ja maa-alune parkimise lahendus.
Juurdepääs kruntidele on planeeritud Oksa tänava kaudu Ladva ja Lehe tänavate pikenduselt.
Ladva tn 7 ja 8 ning Lehe tn 22 kruntide detailplaneeringu avaliku väljapanek on 17.-30. septembril Tartu infokeskuses raekojas.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Projekteerimistingimused

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Jakobi tn 5 / Lutsu tn 1 / Munga tn 4 õppehoonete ehitusprojekti koostamiseks.
Esitatud taotluse kohaselt soovitakse Lutsu tn 1 hoone lammutada, Munga tn 4 hoone osaliselt lammutada ja ümber ehitada õppehooneks ning rajada uus õppehoone. Lutsu tn 1 olemasoleva ühekorruselise büroohoone asemele soovitakse ehitada uus kahekorruseline õppehoone koos ühendusgaleriiga Jakobi tn 5 hooneni.

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused ka Narva mnt 101 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik, tel 7361 178, 523 7362.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 6000 eurot:
3000  eurot toetamaks Tartu Üliõpilassegakoori kontsertreisi Lüneburgi;
3000 eurot Ago Pärtelpoja poolt koostatud silmapaistva Eesti arsti Tiina Talviku mälestusteraamatu väljaandmiseks.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 27.08.2019