Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsus

10. mai /


Juunis selguvad kaunimad kodud

Linnavalitsus kinnitas konkursi "Eesti kaunis kodu 2016" juhendi ja moodustas
hindamiskomisjoni. Konkursi viib läbi Tartu Linnavalitsus koostöös MTÜga Eesti
Kodukaunistamise Ühendus.
Ettepanekuid kinnistu osalemiseks konkursil võivad teha kõik inimesed. Teatada
tuleb sellest hiljemalt 25. maiks linnamajanduse osakonnale telefonidel 736
1154 ja 5615 7291 või e-posti aadressil Kaire.Zimmer@raad.tartu.ee.
Hindamiskomisjon hindab konkursile esitatud kinnistuid 27. mail.
Tiitel "Eesti kaunis kodu 2016" antakse kuni kolmele parimale Tartu linna
kinnistule, mida MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus esitleb raamatus „Eesti
kaunis kodu 2016“ ja esitab autasustamiseks presidendile. Tiitel "Tartu kaunis
kodu 2016" antakse Tartu linna tasandil silmapaistvatele kinnistutele.
Konkursi võitjaid tunnustatakse Tartu linna päeval, 29. juunil 2016. a.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286;
502 7891.

Bussid saavad korrastatud parkla

Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Väike-Turu tänav T1 ja Väike-
Turu tn 6 kinnistute üürile andmiseks busside parkla rajamiseks. Üürile antava
maa-ala pindala on 3000 m².
Praegune liinibusside ajutine parkimisala on kavas ümber ehitada korrastatud,
turvaliseks ja keskkonnatingimustele vastavaks parklaks. Eskiislahendusega on
ette nähtud busside parkimiskohad ja parklasse juurdepääsud.
Maa antakse üürile 10 aastaks ning üürnik kannab kõik parkla rajamise ja
korrashoiuga seotud kulutused.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel
736 1258, 502 8344.

Linn annab JK Welcole jalgpallikompleksi rajamiseks maa

Linnavalitsus annab MTÜle Jalgpalliklubi Welco tasuta kasutada umbes 3 hektarit
linna omandis olevast Narva mnt 171 kinnistust. Maa antakse tasuta kasutusse 10
aastaks tingimusel, et jalgpalliklubi rajab kinnistule jalgpallikompleksi, mis
koosneb kahest murukattega jalgpalliväljakust, tribüünihoonest ja avalikust
parklast.
MTÜ Jalgpalliklubi Welco on valmis heakorrastama maa-ala ning rajama sinna
jalgpallikeskuse. Jalgpalliklubi tagab territooriumil ka aastaringse hoolduse
ja heakorra.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516
6920.

Remonditakse koole ja lasteaedu

Annelinna gümnaasiumi keskküttesüsteemi rekonstrueerimise riigihanke võitis
Mindreks Grupp OÜ.
Tööde käigus vahetatakse välja kogu hoone keskküttetorustikud ja magistraalid
ning küttekehad ja soojussõlm. Töödega alustatakse mai lõpul ning lõpetatakse
septembri keskel. Koolihoone keskküttesüsteemi rekonstrueerimine läheb linnale
maksma 249 480 eurot.
Lasteaia Karoliine avatäidete vahetuse riigihanke võitis AS EVIKO pakkumuse
kogumaksumusega 89 159 eurot. Tööde käigus vahetatakse välja lasteaiahoone kõik
aknad ning evakuatsioonitrepid ülemiselt korruselt.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516
6920.

Linn kaardistab avalikke teenuseid

Tartu linna teenuste kaardistamise hankel oli edukas Civitta Eesti AS, kes
esitas pakkumuse kogumaksumusega 34 400 eurot.
Tartu linna avalike teenuste kaardistamise eesmärk on parandada teenuste
pakkumist ja suurendada nende kättesaadavust. Kaardistatud ja korrastatud
teenused on linlastele lihtsalt leitavad ning kasutatavad linna kodulehel
arendatava iseteenindusportaali kaudu. Iseteenindusportaal on Tartu linna
kodulehe arenduse II etapp, mis on kavas käivitada 2017. aastal.
Lisainfo: linnasekretär Jüri Mölder, tel 736 1203, 503 2089.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 18 730 eurot:
1500 eurot Raadi kalmistu Uspenski kabeli sisemuse maalingutega krohvi
kinnituse proovitööks;
900 eurot Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele
kirikuhoonesse paigaldatud maasoojuspumba agregaatide remondiks;
1850 eurot toetamaks Tiit Kevade osalemist Ameerika Ühendriikides toimuvas
löökpilli koolitus-laagris;
4000 eurot MTÜle Tartu Rally Tartu Rally korraldamiseks;
2500 eurot ASile Tallinna Lennujaam lennupäevade ja Tartu Lennujaama
juubeliürituse reklaamimiseks;
300 eurot MTÜle JCI Toomemäe lastekaitsepäeva raames korraldatava heategevuslik
kontorirottide jooksu toetuseks;
3000 eurot MTÜle EKO-TAREST Tartu Taaskasutuskeskuse tegevuse toetuseks;
4680 eurot Tartu linna asutusele Kalmistu Telleri kabeli remondil tekkinud
täiendavate tööde eest tasumiseks.

Viimati muudetud 12.12.2016