Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsus

15. märts /


Linn kavandab riigihankeid foorisüsteemide hooldustöödeks ja teekatte
märgistustöödeks

Linnavalitsus taotleb volikogult luba riigihanke korraldamiseks Tartu linna
foorisüsteemide hooldustöödeks aastatel 2017-2020. Eelnõu kohaselt soovitakse
järgmine hankeleping sõlmida neljaks aastaks.
Tartus kuulub hoolduse alla 45 objektil 949 fooripead, 277 jalakäijate
väljakutsenuppu, 173 fooriandurit, 38 foorikontrollerit, 2 elektroonset
tõkkepuud, 5 kiirusetablood, 12 liiklusloendurit, 2 liikluse jälgimise ja
salvestamise seadet.

Linnavalitsus taotleb volikogult luba ka riigihanke korraldamiseks tänavatel
teekatte märgistustööde tegija leidmiseks aastateks 2017-2020. Hankeleping
sõlmitakse neljaks aastaks.
Praegu teeb tänavatel vajalikke märgistusi AS Signaal TM. Aasta jooksul
markeeritakse termoplastikuga ja värviga kokku ligi 7300 m2 teekatteid.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Roosi tänava rekonstrueerimine jätkub

Linnavolikogule saadeti eelnõu, millega soovitakse korraldada riigihanked Roosi
tn II etapi (Puiestee tn - Emajõgi) rekonstrueerimiseks ja omanikujärelevalve
teenuse osutamiseks.
Roosi tn I etapi rekonstrueerimise lõpptähtaeg on 31.08.2016.
Pärast Roosi tänava teise etapi projektdokumentatsiooni valmimist on kavas
välja kuulutada riigihange Puiestee ja Emajõe vahelise tänava lõigu ehituseks.
Töid finantseeritakse kahel aastal (2016-2017), tänavuses eelarves on Roosi tn
I ja II etapi ehituseks ja omanikujärelevalveks 1 030 000 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Riia 5 äriruumid üürib OÜ Monterland

Linnavalitsus sõlmib äriruumi üürilepingu OÜga Monterland Riia tn 5 ruumidele
üldpindalaga 88 m² . Ruumid antakse üürile viieks aastaks hinnaga 4,55 eurot
/m² kuus.
OÜ Monterland soovib ruume kasutada bürooruumidena.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516
6920.

Ehitusload

Linnavalitsus väljastas muude objektide seas ehitusloa ka Vitamiini tn 1
kaubanduskeskuse laiendamiseks. Veeriku Selveri juurdeehituse eelprojekt näeb
ette olemasoleva hoone laiendamise, millega suureneb kaupluse müügisaali- ja
laopind. Hoonele on juurde projekteeritud ka dekoratsiooniruum olemasoleva
varikatuse osalise kinniehitamisega. Näituse tänava sõidutee laiendamiseks
koostatakse eraldi teede tööprojekt.
Ehitusluba anti ka Lutsu tn 12 korterelamu püstitamiseks. Lutsu tänavale
kavandatakse 3-korruselist 29 väiksema korteriga elamut. Hoone asub Tartu
vanalinna muinsuskaitsealal ja arheoloogilises kaitsevööndis.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1239,
5304 6148.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 4500 eurot:
MTÜle Elektriteater 3500 eurot projektori remontimiseks;
MTÜle Puhkpilliorkester Tartu 1000 eurot majanduskuludeks ja vormipintsakute
õmblemiseks.

Viimati muudetud 12.12.2016