Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

20. detsember 2016 /

Tuleval õppeaastal on kavas avada 56 esimest klassi

Linnavalitsus kinnitas Tartu linna munitsipaalpõhikoolides 2017/2018. õppeaastal avatavate esimeste klasside arvud.
Tuleval õppeaastal läheb Tartus kooli 1389 last ja selleks tuleb linna põhikoolides avada 56 klassikomplekti. Neist 48 eesti õppekeelega ja 8 vene õppekeelega.
Kooliminejate arv võib muutuda seoses nn koolipikenduse andmisega või mõnede laste varem õppima asumisega. Tegelik esimesse klassi tulijate arv selgub 1. septembriks.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 736 1440, 525 4452.

Gümnaasiumisse astujaile tuleval aastal 966 kohta  

Linnavalitsus kinnitas ka tuleval aastal Tartu munitsipaalgümnaasiumites esmakordselt õpinguid alustavatele õpilastele loodavate õppekohtade arvud. 2017/2018. õppeaastaks luuakse statsionaarses õppes 786 õppekohta, millele lisandub 180 õppekohta riigile kuuluvas Tartu Tamme gümnaasiumis. Seega luuakse Tartus kokku 966 õppekohta gümnaasiumis õpinguid alustavatele õpilastele ning sellega on tagatud õppekohad kõigile tõenäolistele soovijatele Tartu põhikoolide lõpetajaist ning lisaks ka 299 õppekohta mujal põhikooli lõpetajatele. Sel õppeaastal võeti Tartu gümnaasiumidesse vastu 978 õpilast.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 736 1440, 525 4452.

Linna välisterritooriume hakkavad korras hoidma HKP OÜ ja OÜ Behalf

Linna välisterritooriumide korrashoiuteenuse ostmise hankel oli esimeses ja teises koristuspiirkonnas edukas HKP OÜ ja kolmandas piirkonnas OÜ Behalf. HKP OÜ pakkumused olid 6480 ja 8880 eurot aastas ning OÜl Behalf  7920 eurot aastas.
Hange oli jaotatud 3 osaks:
1. koristuspiirkond koristuspinnaga 6 138 ruutmeetrit: Gildi 2a, Marja 15, Vaksali 2e,  Vanemuise 6, Pargi 8, Pepleri 1 ja 1a;
2. koristuspiirkond (20 570 ruutmeetrit): Fortuuna 18, Mäe 11,13 ja 15, Narva mnt 10 ning Staadioni 46-54;
3. koristuspiirkond (33 608 ruutmeetrit): Puiestee 114, Kasarmu 3 ja 11, Peetri 78, Ida 9, 9a ja 11,  Ladva 16 ja 12, Ida 11T ja 13, Kulli 1 ning Ujula 94.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Narva mnt õppehoone ehitusprojekti koostamiseks väljastati projekteerimistingimused

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Narva mnt 4 ja Narva mnt 10 kinnistutel õppehoone ehitusprojekti koostamiseks.
Õppehoonele parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldati veebruarist kuni aprillini 2016. a arhitektuurivõistlus, mille võidutöö põhjal on koostatud eskiis. Võidutöö alusel koostatud eskiis vastab Tartu kesklinna üldplaneeringus sätestatud tingimustele. Valminud eskiis ja Tartu kesklinna üldplaneering on projekteerimistingimuste koostamise aluseks.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Arutati Väike-Anne kanali ja Emajõe vahelise ala arendamise võimalusi

Linnavalitsus arutas Väike-Anne kanali ja Emajõe vahelise maa-ala väljaarendamise kava sh ka kanalile väikeujuvvahendite hoiusadama rajamist. Otsustati eelnevalt teha hüdrogeoloogilised uuringud ning koostada  Eedeni, A. Le Coq´i spordimaja, looduskaitseala ja Emajõe vahelise ala kohta territooriumi kasutamise tsoneering ja eskiislahendus.
Seejärel on kavas alustada jõe ja kanali vahelise ühenduskraavi puhastamisega ning sadama eskiisprojekti koostamisega.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna inseneriteenistuse juhataja Mati Raamat, tel 736 1156, 507 9650.

Raatuse tänavale kavandatakse korterelamuid

Linnavalitsus algatas Raatuse, Pikk ja Põik tänavate vahelise ala detailplaneeringu koostamise, et kaaluda võimalusi maa-ala kruntimiseks ja ehitusõiguse määramiseks korterelamute ehitamiseks.
Planeeritav ala pindalaga u 12 300 m² paikneb Ülejõe linnaosas ja on suures osas hoonestamata.
Tartu kesklinna üldplaneeringu kohaselt on ala määratud uushoonestusalaks, kus lubatud korruselisus on 1-6 korrust. Elamute 1. korrusele on nõutav kaubandus- ja teenindusfunktsiooni kavandamine. Raatuse tänav on määratud aktiivsuse järgi I klassi tänavaks, kus peab tunduvalt rohkem panustama haljastusele, taskuparkidesse või muude puhkekohtade lahendustesse. Raatuse tn 37 ja 41 põhihooned on määratud väärtuslikeks hooneteks ning säilitada tuleb hoone põhimaht ja arhitektuurne üldilme. Pika ja Raatuse tänava ristmikule on ette nähtud foorristmik ning mõlemale tänavale jalgrattarajad.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linn müüs kinnistuid

Linnavalitsus sõlmib lepingu Ida tn 9, Ida tn 9a ja Ida tn 11 kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaga. Kõik kolm alla 2000-ruutmeetrist kinnistut ostis OÜ Peruskivi.  Linn võõrandas kinnistud tähtaegse hoonestamise kohustusega.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.
 
Linnavalitsuse reservfondist eraldati kokku 3500 eurot:
500 eurot Tartu Vabadusvõitlejate Ühendusele jõulupühade puhul korraldatava koosviibimise tähistamiseks.
3000 eurot MTÜle Kirjandusfestival Prima Vista Kirjandusfestivali Prima Vista 2017 korraldamiseks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 20.12.2016