Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

4. oktoober /

Raamatukogu videovalve uuendatakse
 
Tartu Linnaraamatukogu videovalve rekonstrueerimise hanke võitis AS Hansab.
Raamatukogu harukogudesse ja peamajja pannakse üles uus kaasaegne videovalvesüsteem. Kokku paigaldatakse 44 suundkaamerat, 1 panoraam- ja 3 pöördkaamerat ning ehitatakse välja vajalik infrastruktuur. Kogu videovalvesüsteem on reaalajas jälgitav ja salvestab viimase 15 päeva tegevused.
Tööde kogumaksumus 44 695 eurot.

Linn rendib lastehoiuks ruume

Linnavalitsus sõlmib ASiga Agerinvest üürilepingu Tähe tn 98 asuvate ruumide (1443 m2) kasutamiseks lastehoiu teenuse pakkumiseks. Teenust hakkab osutama lasteaed Piilupesa, kes laiendab ajutiselt oma tegevust. Ruumide endine rentnik OÜ Väike Karu ei saa seoses maksuvõlaga enam neis ruumides lastehoiuteenust pakkuda.
Silmas pidades lastehoius käivate laste ja nende perede huve, otsustas linnavalitsus laiendada linna lasteaia tegevust.

Mõmmiku köök rekonstrueeritakse

Lasteaia Mõmmik köögi rekonstrueerimise hankel oli edukas Rennes OÜ, kes esitas pakkumuse 111 999  eurot. Rekonstrueeritakse lasteaia köök ja köögi abiruumid.

Piiri tänavale kavandatakse kortermaja

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Piiri tn 20 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks. Tingimuste kohaselt võib krundile ehitada kuni 2-kordse (+katuse- või pööningukorrus) 6-12 korteriga maja. Vastavalt kehtivale teemaplaneeringule asub Piiri tn 20 kinnistu Supilinna miljööala kontaktvööndis. Projekteerimistingimused täpsustavad teemaplaneeringu nõudeid.

Väike-Tähe tänavale tuleb ärihoone

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Väike-Tähe tn 20 ärihoone püstitamiseks. Kolmekorruselise hoone esimesele korrusele on projekteeritud avatud iseteeninduslik autopesula, bürooruumid ja toitlustuspind, teistele korrustele büroo- ja abiruumid.

Gildi 3 uus üürnik

Linnavalitsus sõlmib MTÜga Helisev Sõnum äriruumi üürilepingu Gildi tn 3 ruumidele üldpindalaga 77,4 m² viieks aastaks, üüriga 1,45 eurot/m² kuus.  Senine üürnik - MTÜ Eesti Korteriühistute Liit vabastas Gildi tn 3 ruumid poolte kokkuleppel. Helisev Sõnum MTÜ soovib ruume üürida koolituste ning õpitubade korraldamiseks ning on valmis halvas seisukorras ruumid oma kulul remontima.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 18 615 eurot:
linnamajanduse osakonnale 6 212 eurot Ihaste metsade tuulemurru likvideerimiseks.
linnakantseleile 12 403 eurot koondamiskuludeks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 04.10.2016