Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

28. veebruar /

Mõisavahe tänavale kavandatakse tervisekeskust

Linnavalitsus sõlmis Chris Medical OÜga lepingu Mõisavahe tn 34b kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks. Chris Medical OÜ soovib rajada Tartu linna omandis olevale Mõisavahe tn 34b kinnistule hoonete kompleksi esmatasandi perearstikeskusele.
Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 ja tasu 0,64 eurot/m2 aastas. Hoonestusõiguse tasu muudetakse iga 5 aasta järel vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. Chris Medical OÜl on kohustus rajada krundile tervisekeskus ning kasutada hoonete kompleksi sihipäraselt kogu hoonestusõiguse tähtaja jooksul.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Lasteaed Nukitsamees lõpetab tegevuse

Linnavalitsus moodustas lasteaia Nukitsamees tegevuse lõpetamiseks komisjoni, kes hakkab koordineerima asutuste tegevuse lõpetamist. Lasteaia tegevus lõpetatakse 1. augustist 2017. a.
Enamik Nukitsamehe lasteaias käivatest lastest läheb Kesklinna lastekeskusesse ja Maarjamõisa lasteaeda. Kõikidele lapsevanematele on teatatud, millises lasteaias on nende lapsel alates 01.08.2017 võimalik kohta kasutada.
Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 736 1440, 525 4452.

Kaupmehe tänavale planeeritakse tootmishoonet

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Kaupmehe tn 7 tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimustega taotletakse ehitusõigust tootmis- ja laohoone püstitamiseks.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 5615 eurot:
600 eurot Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutusele OLE ROHKEM auhinnagala korraldamise toetuseks;
500 eurot MTÜ-le Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus Eesti riiklike ja rahvuslike tähtpäevadega seotud kultuuritraditsioonide hoidmiseks;
1515 eurot Eesti Töötukassa Tartumaa osakonnale Tartumaa Töömessi korraldamiseks;
3000 eurot Tartu Laste Turvakodule mänguväljaku rajamiseks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 28.02.2017