Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

29. september /

Tartu tahab edendada biojäätmete kompostimist

Tartu linn osaleb projektis "Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus", mis esitatakse rahastamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammi. Tartu linna eesmärk on vähendada biolagunevate jäätmete osakaalu segaolmejäätmete hulgas minimaalselt nõutava tasemeni ja edendada biojäätmete taaskasutamist Tartu linnas. Tartu linna jäätmekavas aastateks 2020-2024 on võetud eesmärgiks vähendada biolagunevate jäätmete osakaalu segaolmejäätmete hulgas 32%-lt (2017. a) 20%-ni 2024. aastaks.

Projekti raames soetatakse ja paigaldatakse väikekorterelamute juurde kiirkompostrid köögijäätmete komposteerimiseks ja taaskasutuseks. Kompostrid antakse lepingulistel alustel kasutamiseks ja kompostrite saajatel on kohustus biolagunevad köögijäätmed komposteerida ning taaskasutada. Kokku paigaldatakse ja antakse kasutada 400 kiirkompostrit. Kõikidele kompostri saajatele korraldatakse ka vastav koolitus kompostri kasutamiseks. Elanikkonnale korraldatakse kampaania köögijäätmete taaskasutamiseks komposteerimise teel.
Positiivse rahastusotsuse korral viiakse projekt ellu 01.02.2021 - 22.12.2021. Tartu linna omaosalus on 18 889 eurot ja toetus linnale 130 581 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer, tel 7361 248, e-post ulle.mauer@raad.tartu.ee

Algab Kroonuaia kooli uue õppehoone projekteerimine

Linnavalitsus tunnistas Tartu Kroonuaia Kooli Ploomi 1 õppehoone projekteerimise hankel edukaks ühispakkumuse teinud Projektibüroo OÜ ja Enska Ehitus OÜ.
Kool tegutseb aadressil Puiestee 62 asuvas majas, mis ei sobi erivajadustega õpilaste õpetamiseks, samuti puuduvad seal nõuetele vastavad ligipääsud liikumisraskustega õpilastele. Kroonuaia koolile rekonstrueeritakse sobivad ruumid Ploomi 1 asuvas lasteaiaks ehitatud hoones.
Kroonuaia koolis õpib 2020/2021 õppeaastal ligi 120 õpilast ning lisaks pakutakse seal mittestatsionaarset õpet lihtsustatud õppekaval õppivatele kinnipeetavatele.
Õppehoone rekonstrueerimist finantseeritakse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamise meetmest.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Annelinna kõnniteed saavad uue katte

Annelinna kõnniteede asfalteerimise hankel oli edukas RoadWest OÜ.
Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimise järgselt taastatakse kõnniteed täislaiuses. Töö mahtu kuulub aluse tasandamine killustikuga, asfalteerimine, vajadusel ka haljastustööd. Eeldatav asfalteerimise maht on 6370 m2 ning eeldatav hankelepingu kogumaksumus on  kuni 168 000 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 9000 eurot:
4000 eurot MTÜle Tartu ARS Keraamika Eramuuseum toetuseks Eesti Kunstifondi Tartu Kombinaadi ARS keraamikatoodete ülespildistamiseks.
5000 eurot MTÜle TYPA toetust sanitaarremondi tegemiseks Tartu linnale kuuluvas külalisstuudios Lutsu 16 majas.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 29.09.2020