Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

30. märts /

Linn toetab huvitegevuse ja –hariduse pakkujate digivõimekust

Linnavalitsus toetab huvitegevuse ja huvihariduse pakkujate digivõimekuse tõstmist tänavu 174 091 euroga. Projektikonkursi komisjon hindas kokku 60 taotlust, millest sai rahastuse 38 projekti. Toetuse saanud projektidest suurem osa (29) taotles raha riist- ja tarkvara ostmiseks või rentimiseks, viis taotlejat soovis vahendeid digitaalsete materjalide jagamiseks või säilitamiseks ning neljal juhul küsiti toetust digipädevuse tõstmise koolituseks.
Kokku taotleti toetusteks 298 071 eurot, eraldati 174 091 eurot. Keskmine eraldise summa on 4581 eurot. Maksimaalne lubatud taotlussumma oli 10 000 eurot.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

Tippspordi stipendiumi eelnõu saadeti volikogule

Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks "Tartu tippspordi stipendiumi" eelnõu, millega muudetakse stipendiumi taotlemist.
Edaspidi taotleb noorte (14-19-aastaste) sportlaste stipendiumit spordiklubi, kes on vastutav sportlase arengu eest ja saab stipendiumi toel paremini planeerida noorsportlase edaspidist treening- ja võistlusprotsessi. Sportlasele seatud eesmärgid ja kavandatavad tegevused tuleb kooskõlastada noorsportlase seadusliku esindajaga, kes saab taotluse Tartu linnaportaali kaudu enne spordiklubi poolt esitamist kinnitada.
20-aastaste ja vanemate sportlaste puhul on stipendiumi taotlejaks jätkuvalt sportlane ise.
Lisaks on eelnõus täpsustatud aruande esitamist - eelmise perioodi aruande esitamine on eelduseks uueks perioodiks stipendiumi saamisel.

Tippspordi stipendium kui ühtne andekate sportlaste stipendiumite süsteem loodi Tartus linnavolikogu määrusega 2020. a veebruaris.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

Rahinge kergliiklustee sai ehitusloa

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Rahinge jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks. Sel aastal alustatakse Tartu – Rahinge – Ilmatsalu kergliiklustee ehitust. Tee tuleb 5,5 kilomeetri pikkune ja 3 meetri laiune. Koos jalgteega rajatakse ka kaasaegne valgustuslahendus, ehitatakse välja puhkekohad ning rekonstrueeritakse bussipeatused. Kergliiklustee valmib 2022. aastal.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Annelinna lasteaiad saavad paremad juurdepääsud

Linnavalitsus sõlmis lepingu OÜga TAVT Anne tänava kõnnitee ja parkimiskohtade ehitamiseks Krõlli ja Poku lasteaia ning Anne 83, 77 ja 71 juurde. Rajatakse kahe meetri laiused kõnniteed ja täiendavad parkimiskohad. Tööde kogumaksumus on 49 440 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Ujula tänavale tuleb koerte jalutusväljak

Linnavalitsus sõlmis lepingu OÜga Timorvara Ujula tn 120 kinnistule koerte jalutusväljaku rajamiseks.
Ujula tänava väljak tuleb kaheosaline nagu teisedki Tartu koertepargid - suurtele koertele on mõeldud 989-ruutmeetrine ala ja väikestele 600 ruutmeetrit. Mõlemale alale tulevad kaevamiskastid, põhupakkidest ronimismäed, tasakaalupalgid ja hüppamiskivid. Väljak valmib septembri lõpuks.
Tööde kogumaksumus on 41 339 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 30.03.2021