Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-3°
-3°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Ketlin Lääts

30. november 2021 /

Tartu liitub innovatsiooniliidrite klubiga

Tartu Linnavalitsus liitub SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL kokku kutsutava innovatsiooniliidrite klubiga. Klubi on kogukond, mille ühistegevuste, innovatsioonialase koostöö ja tiheda ideede vahetuse eesmärk on jõuda uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas.

Tegevuse käigus tutvustatakse uusi innovatsioonitrende ja -tööriistu, vahetatakse kogemusi innovatsiooniga seotud väljakutsete lahendamisel, luuakse kontakte nii omavahel kui ka iduettevõtetega ning sõlmitakse koostöökokkuleppeid.
Lisainfo: ettevõtluse arengu osakonna juhataja Kaili Ojamets, tel  736 1191, 5343 7556.

Linn remondib lasteaedu

Linnavalitsus sõlmib lepingu Fastfix Ehitus OÜga maksumusega 50 349 eurot lasteaia  Kelluke rühmaruumide remondiks. Lammutatakse amortiseerunud põrandad ja seinakatendid. Remonditakse logopeediruum ja tualett, kus rekonstrueeritakse ka torustikud. Ruumid saavad uue valgustuse. Tööde lõpetamise tähtaeg on tuleva aasta märts.

Linnavalitsus sõlmib lepingu Kolmik OÜga lasteaia Tripsik Triinu ja Taavi majas invatualeti  ehitamiseks ning töötajate ruumi remondiks. Tööde kogumaksumus on 32 691 eurot.
Tööde lõpetamise tähtaeg on tuleva aasta maikuu.

Linnavalitsus sõlmib lepingu Kojak OÜga lasteaia Ristikhein rekonstrueerimistööde omanikujärelevalveks. Töö maksumus on 32 976 eurot. Ehitustööde pikkuseks on planeeritud 12 kuud.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Kavandatakse Puiestee tänava uue lõigu remonti

Puiestee tänava (Narva mnt - Roosi tn) rekonstrueerimise projekteerimise riigihankel tunnistati  edukaks Landverk OÜ pakkumus kogumaksumusega 46 060 eurot. Projekteerimistöö mahtu kuulub tee-ehituse eskiis- ja põhiprojekti koostamine, tänavavalgustuse ning vee-, olme- ja sajuveekanalisatsiooni tööprojekti ja siderajatiste tööprojekti koostamine.
Linn valmistab ette taotlust Puiestee tänava rekonstrueerimise riigipoolseks kaasfinantseerimiseks transiitliikluse edendamise meetmest. Projekteerimistööde periood on neli kuud alates hankelepingu sõlmimisest.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Tartu soovib auhinnaraha kasutada kaasamisplatvormi tarkvara arendustöödeks

Tartu linn pälvis hiljuti suuremate omavalitsuste kategoorias konkursil "Keskkonnasõbralik omavalitsus 2021" esikoha. Keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse tiitli saajaga sõlmib Keskkonnainvesteeringute Keskus auhinna kasutamise lepingu, mille alusel saab tiitli võitnud omavalitsus kasutada kuni 25 000 eurot keskkonna heaks. Tartu linn teeb KIKile ettepaneku kasutada konkursi "Keskkonnasõbralik omavalitsus 2021" auhinnaraha Tartu linna energia- ja kliimakava kogukondliku kokkuleppe kaasamisplatvormi tarkvara arendustöödeks.

Tartu Linnavolikogu  kehtestas käesoleva aasta aprillis Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030". Kava elluviimisel on kandev roll ellukutsutaval kogukondlikul kokkuleppel.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Kase tn 6 detailplaneering läheb avalikule arutelule

Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule Kase tn 6 krundi detailplaneeringu, millega on antud võimalus rajada krundile korterelamu 24-le psüühilise erivajadusega inimesele. Krundile on lubatud kuni 3 hoonet, ehitisealune pind kuni 460 m², lubatud maksimaalne absoluutkõrgus 69,50 m. Avalik väljapanek toimub 16. detsembrist 2021- 4. jaanuarini 2022 Tartu infokeskuses raekojas ja Tartu linna kodulehel www.tartu.ee
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus eraldab reservfondist kokku 17 343 eurot:
2343 eurot Tartu Spordile treileri soetamiseks;
5000 eurot Anne saunale gaasikütte kuludeks;
10 000 eurot MTÜle Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korvpallimeeskonna osalemiseks Põhja-Euroopa korvpalliliigas ENBL.

 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 30.11.2021