Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavolikogu istungil

Tartu Linnavolikogu

Foto: Kalle Paalits

1. aprill /

Linn taotleb raha Helliku lasteaiale uue hoone ehitamiseks ja Kalda tee 40 munitsipaalmaja rekonstrueerimiseks

Volikogu andis linnavalitsusele loa osaleda Riigi Tugiteenuste Keskusele esitatavates projektides, mille eesmärgid on uue liginullenergiahoone ehitamine lasteaia Hellik praeguse amortiseerunud hoone asemele ning Kalda tee 40 munitsipaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimine.

Helliku lasteaia uue hoone projekti kogumaksumus on  4,5 miljonit eurot, millest Tartu linna osa on 3,5 miljonit. Lasteaia vana hoone tuleb lammutada ja uue ehitamiseni võidakse jõuda 2023. aastal.

Kalda tee 40 munitsipaalmaja rekonstrueerimisega alustatakse juba sel aastal. Projekti kogumaksumus on 1,3 miljonit eurot, millest linna osa on 730 tuhat. Renoveerimise käigus luuakse hoonesse energiasäästlikud lahendused, mugavad elamistingimused ja tervislik sisekliima.
 
Linnale kuuluvate hoonete energiatõhusaks muutmine on kooskõlas Tartu energia- ja kliimakava eesmärkidega, aitab vähendada kasvuhoonegaase, hoonesse tarnitud energiat ja ülalpidamiskulusid, parandada energiatõhusust ning edendada taastuvenergia kasutust.
 
Lisainfo:
abilinnapea Gea Kangilaski, 736 1163, 521 3295
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Kesklinna kavandatakse uusi korterelamuid

Volikogu algatas Näituse tn 2, 2a ja 6, Veski tn 26a ning J. Liivi tn 3/5 ja 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi uute korterelamute ja abihoonete ehitamiseks, kokku soovitakse rajada kuni 60 korterit. Umbes 1,5 hektari suurune planeeringuala asub Tartu vanalinna muinsuskaitsealal Toomemäe vahetus läheduses.

Planeeringu koostamisel peab arvestama muinsuskaitse eritingimustega. Olemasolevad kultuuriväärtuslikud elamud tuleb säilitada ja korda teha ning lisaks taastatakse algses asukohas endine pargivahimaja. Pärast planeeringu algatamist korraldatakse ka planeeringuvõistlus alale tervikliku lahenduse leidmiseks.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225


Tartu laiendab digitaliseerimistoetuse saajate ringi

Volikogu muutis digitaliseerimistoetuse andmise korda ning nüüd saavad lisaks töötleva tööstuse ettevõtetele toetust taotleda ka ehituse, hulgi- ja jaekaubanduse, veonduse ja laonduse ning majutuse ja toitlustuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad.

Digitaliseerimistoetust makstakse Tartus 2019. aastat ja selle eesmärk on Tartu ettevõtete konkurentsivõime suurendamine digitaalsete lahenduste kasutuselevõtuga. Toetust on seni saanud näiteks metalltoodete, meditsiinitarvikute, toiduainete, autotarvikute ning mööbli tootmisega tegelevad ettevõtted

Ettevõtte digitaliseerimise eesmärk on erinevate protsesside sidustamise tulemusel tootmise või teenuste automatiseerimine.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722
 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 01.04.2021