Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavolikogu istungil

Tartu Linnavolikogu

7. oktoober 2021 /

Rahvaküsitluse korraldamine ei leidnud toetust
 
Volikogu lükkas tagasi Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku korraldada rahvaküsitlus keskpargi rohealana säilitamise kohta. Ettepaneku poolt hääletas 14, vastu oli 21 volikogu liiget.
 
Keskerakonna fraktsiooni esimehe Vladimir Šokmani sõnul on eelnõu esitajate soov saada rahvaküsitluse teel selgus juba mõnda aega vaidlusi põhjustavas keskpargi hoonestamise teemas. Küsitlustulemus ei oleks küll linnavõimule siduv, kuid annaks selge signaali, kas parki võib hoonestada või mitte.
 
Volikogu esimees Lemmit Kaplinski rõhutas, et ta kindlasti toetab otsedemokraatia elementide, sealhulgas ka hästi planeeritud rahvaküsitluste toomist linna juhtimisse, eriti kui selleks on kasutada 21. sajandile kohased elektroonilised võimalused. "Keskerakonna eelnõu ei saa toetada eelkõige sellepärast, et volikogu praeguse koosseisu aeg lõpeb otsa, kuid kõnealune teema väärib põhjalikku diskussiooni ja piisavalt aega linlaste teavitusprotsessiks - uuel volikogul on kõik võimalused nende küsimustega tegeleda," ütles Kaplinski.
 
Lisainfo:
Keskerakonna fraktsiooni esimees Vladimir Šokman, 504 9624
linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski, 511 8619
 
 
Volikogu ja komisjonide liikmete tasu seotakse keskmise palgaga
 
Volikogu otsustas määrata volikogu liikme kuutasuks 25% keskmisest palgast. Nende kuude eest, kui volikogu istungeid ei toimu, tasu ei maksta, samuti kaob eraldi istungil osalemise tasu.
 
Komisjoni liikme koosolekul osalemise tasuks määrati 3% keskmisest palgast. Kirjalikult osalemist ei tasustata.
 
Nii volikogu kui komisjoni liikme tasude arvestamisel võetakse aluseks eelmise aasta teise kvartali keskmine palk, ümberarvestus tehakse iga aasta 1. jaanuaril.
 
Tartu volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele makstavaid tasusid ei ole muudetud alates 2009. aastast. Kehtiva korra järgi saab volikogu liige 32 eurot kuutasu (välja arvatud kuud, kui istungeid ei toimu) ja 64 eurot volikogu istungil osalemise eest. Komisjoni koosolekul osalemise eest saab komisjoni liige 20 eurot, kirjaliku osalemise korral 3 eurot.
 
Volikogu esimees Lemmit Kaplinski: "Praegused, üle kümne aasta kehtivad tasumäärad ei täida eesmärki väärtustada volikogu ja komisjonide liikmete tehtavat tööd ning kompenseerida volikogu ülesannete täitmisel tehtavaid kulutusi, seetõttu tegi eestseisus volikogule konsensuslikult ettepaneku tasude maksmise korra muutmiseks."
 
Lisainfo: linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski, 511 8619
 
 
Sild ja tänav said nime
 
Volikogu määras Riia ja Vaksali tänava ristmiku rekonstrueerimise käigus rajatud uuele kergliiklussillale nimeks Vaksali sild. Sillale nime leidmiseks toimus avalik konkurss 23. juulist kuni 22. augustini, kokku pakuti ligi 380 nimevarianti. Kõige enam (62 korda) pakkusid tartlased silla nimeks Vaksali sild.
 
Ülejõe linnaosas Lubja tänava harule määras volikogu nimeks Lubjaahju tänav. 
 
Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein, 5562 9938

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 07.10.2021