Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavolikogu istungil

Foto: Ahto Sooaru

9. juuni 2022 /

Kavandatakse Tähtvere lasteaia rekonstrueerimist

Volikogu andis linnavalitsusele loa osaleda Tähtvere lasteaia rekonstrueerimise projektis, millele küsitakse rahastust Riigi Tugiteenuste Keskuse kohalike omavalitsuste hoonete energiatõhusaks muutmise meetmest.

Tähtvere lasteaed avati 1981. aastal. Lasteaias on 14 rühma, kus käib 222 last, asutuses töötab 55 inimest. Lasteaia hoone on halvas seisus ja vajab terviklikku rekonstrueerimist.

Projekti raames tehakse lasteaiahoones vajalikud tööd, mis aitavad kaasa hoone energiatõhususe parandamisele: soojustatakse katus ja välispiirded, rekonstrueeritakse kütte- ja elektrisüsteem ning rajatakse soojustagastustega sundventilatsioon.

Projekti kogumaksumus on 6,2 miljonit eurot, sellest 5,4 miljonit peab katma linn ja toetust on võimalik saada veidi üle 800 tuhande euro.

Lisainfo:
abilinnapea Priit Humal, 736 1224, 503 7227
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Huvihariduse- ja tegevuse ning kultuurivaldkonna ühingud saavad energiakulude hüvitist

Volikoug kinnitas korra, kuidas linn hüvitab huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele ning kultuurivaldkonnas tegutsevatele ühingutele erakorralisest energiahindade kasvust tingitud kommunaalkulude tõusu.

Toetust võivad saada need ühingud, kes üürivad oma tegevuseks ruume vähemalt üheaastase lepinguga või on ise nende ruumide omanikud.

Korra kohaselt saavad ühingud taotleda 2022. aasta suvel ühekordset hüvitist 2021. a novembrist kuni 2022. a jaanuarini tasutud elektri- ja küttekulude eest eeldusel, et kulud on võrreldes perioodiga 2020. a november kuni 2021. a jaanuar suurenenud vähemalt 20%.

Toetust antakse kuni kahekordses kulude suurenemise ulatuses, toetuse ülemmäär on 5000 eurot ühe taotleja kohta. 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus Tartu linnaportaalis ajavahemikus 20. juuni kuni 8. juuli 2022. a. Tartu linn on huvihariduse ja -tegevuse ning kultuurivaldkonna koostööpartneritele energiahindade tõusu hüvitamiseks lisaeelarvesse planeerinud 90 000 eurot.

Lisainfo: abilinnapea Lemmit Kaplinski, 511 8619


Detailplaneeringu kehtestamine

Volikogu kehtestas Aleksandri 8 ja Aleksandri 8a krundi detailplaneeringu, mille eesmärk on ehitada Aleksandri 8 krundile ärihoone.

Planeeringuala suurusega ligikaudu 4000 m² asub Kesklinna linnaosas. Planeering annab ehitusõiguse uue hoone püstitamiseks Aleksandri tänava äärde ning olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks. 

Krundi kasutamise sihtotstarve on 10-30% ulatuses korterelamumaa ning 70-90% ulatuses kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ja/või büroohoone maa.

Lisainfo:
abilinnapea Gea Kangilaski, 736 1163, 521 3295
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225
 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 09.06.2022