Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
28°

Tartu Linnavolikogu istungil

Tartu Linnavolikogu pressiteade

Raekoja torn Foto: Kalle Paalits

12. oktoober /

Tartu uus arengukava

Volikogu kinnitas Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025.

Arengukava tugineb pikaajalisi arenguplaane ja tegevussuundi sisaldaval arengustrateegial aastani 2030. Kava peaeesmärgid on parandada linlaste elukvaliteeti ja muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui linna külalistele.

Erinevalt praegu kehtivast on uus kava suurema üldistusastmega ning konkreetsemaid tegevusi ja rahastusplaane käsitletakse eelarvestrateegias, mis on esitatud arengukava peatükina.

Järgmise nelja aasta eelarvestrateegia prioriteedid on investeeringud haridusse, eelkõige koolihoonetesse, elamumajandusse ning liiklemisvõimaluste parandamisse.

Eelmise aasta veebruaris alanud uue arengukava koostamise protsessis osalesid paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu arengust huvitatud linlased.

Arengukava oli avalikul väljapanekul 3. juulist kuni 10. septembrini, selle käigus esitati veel ligi poolsada ettepanekut.

Lisainfo:
abilinnapea Jarno Laur, 736 1224, 516 7879
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722


Kinnitati teine lisaeelarve

Volikogu kiitis heaks Tartu linna 2017. aasta teise lisaeelarve, mille suurus on 1 106 150 eurot.

Lisaeelarve peamised tulud on 0,6 miljoni euro ulatuses laekumised kaupade ja teenuste müügist ning 0,5 miljonit sihtotstarbelised toetused.

Põhitegevuse kulud suurenevad ligi 1,4 miljonit eurot. Investeeringutes teine lisaeelarve olulisi muudatusi kaasa ei too - enamasti on tegu ümberpaigutustega.

Põhitegevuse kuludest 0,8 miljonit suunatakse hariduse valdkonda, millest omakorda märkimisväärne osa (0,3 miljonit) on kulud õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamise ja digikultuuri õppeprotsessi integreerimise projektile.

Täiendavalt 250 tuhat eurot läheb bussiliiniveole seoses Raatuse kooli remondiaegse õpilaste transpordiga, samuti toetab linn Kuperjanovi jalaväepataljonis aega teenivate tartlaste kojusõitu.

Üle 80 tuhande euro suunatakse Jaamamõisas prügireostuse likvideerimiseks ning linnaaianduseks maa ettevalmistamiseks, 60 tuhat eurot lasteaedade rühmaruumide remondiks ning 50 tuhande euroga toetab linn Tartu Uut Teatrit Laia tänava hoone ostmisel.

Tartu linna 2017. aasta eelarve suurus oli möödunud detsembris kinnitades 159,7 miljonit eurot, juunis võttis volikogu vastu 10,7 miljonilise lisaeelarve.

Lisainfo:
abilinnapea Jaan Õunapuu, 736 1163, 517 4725
rahanduskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225


Kahekordsete puukuuride taastamiseks saab restaureerimistoetust

Volikogu täiendas restaureerimistoetuse korda nii, et toetust saab anda ka miljööväärtuslikele aladele iseloomulike kahekorruseliste puukuuride säilimiseks tehtavate tööde jaoks.

Kahekorruselised puukuurid on Tartule iseloomulikud eelkõige Karlovas ja Toometagusel, kus korterite arvu kohta on krundid üsna väikesed.

Uues Tartu linna üldplaneeringus on soovitatud miljööväärtuslikul alal peale põhihoonete säilitada ka hoovil asuvad ajaloolised ning algsel kujul säilinud pesuköögid ja puukuurid.

Tartu linna järgmise aasta eelarve projekti on kuuride restaureerimistoetusteks kavandatud 18 tuhat eurot.

Lisainfo:
abilinnapea Jarno Laur, 736 1224, 516 7879
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722


Detailplaneeringud

Volikogu kehtestas:

  • L. Puusepa tn 2 // 4 // 6 // 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Ligi 11 hektari suurusel planeeringualal asub TÜ kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak. Planeering annab võimaluse kliinikumi hoonete laiendamiseks ja parkimismaja rajamiseks. Tegemist on meditsiinilinnaku kolmanda ehitusjärguga, mille käigus ehitatakse uus lastekliinik, kõrvakliinik ja päevakirurgiakeskus.
  • Ravila tn 14a // 14b // 14c krundi detailplaneeringu. Maarjamõisa linnaosas asuval ligi 20 hektari suurusel krundil paiknevad Tartu Ülikooli füüsika, keemia ning bio- ja siiredemeditsiini instituudid, suuremas osas on ala hoonestamata. Planeeringu eesmärk on ala edasine arendamine kampuse põhimõttel ülikoolile vajalike hoonete, haljasalade ning teenindavate teede ja parklatega. Planeeritud on kuus hoonestusala, kuhu on võimalik rajada kokku 13-19 kuni kuuekorruselist hoonet, kavandatud on ka kaubandus- ja teenindushoone ning spordirajatiste krunt.
  • Rõõmu tee 10 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Jaamamõisa linnaosas asuva planeeringuala suurus on 3,3 hektarit, seda ümbritsevad väikeelamud ning väikesemahulised korterelamud. Krunt jagatakse ning lubatud on ehitada üks korterelamu ja 24 üksikelamut.

    Lisainfo:
    abilinnapea Jarno Laur, 736 1224, 516 7879
    arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 22.01.2018