Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavolikogu istungil

Tartu Linnavolikogu

Raekoja plats Foto: Tarmo Haud

18. veebruar /

Detailplaneeringud

Volikogu algatas Tähe tn 4 krundi ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärk on kaaluda võimalusi äri- ja büroohoonete ehitamiseks.
Tähe 4 krunt pindalaga 23 144 m² asub kesklinnas Tähe ja Päeva tänavaga piirneval alal. Krundil on Tartu Ülikooli endine füüsikahoone, kus praegu tegutsevad PRIA, Finnairi kontor, lasteaed ning Tartu Erakool. Selle ümber on kavas rajada uusi ärihooneid, juurdeehitise võib saada ka erakool.
Detailplaneeringu tegemisel tuleb arvestada muinsuskaitse eritingimustega, samuti on aluseks eelmisel aastal korraldatud planeeringuvõistluse võidutöö, mille tegi Peeter Pere arhitektuuribüroo.

Volikogu algatas F. R. Kreutzwaldi tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 21b kruntide ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurusega ligikaudu 3,3 hektarit asub Tähtvere linnaosas. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi Emajõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks, kruntide moodustamiseks ja üksikelamute ehitamiseks.

Volikogu kehtestas Madruse tn 13 (endine Kvissentali tee 19a) krundi detailplaneeringu. Planeeringuala pindalaga 8,2 hektarit asub Ülejõe linnaosas. Planeering lubab alale ehitada 24 üksik- ja kolm ridaelamut (26 ridaelamuboksi).

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits 516 5225


Restaureerimistoetuse määrad tõusevad

Volikogu kinnitas restaureerimistoetuse andmise korra muudatused ja suurendas mõnevõrra toetuse määrasid.

Hoonete ehitusaegsete detailide nagu näiteks aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid jms restaureerimiseks võib nüüd toetust saada senise 3200 euro asemel kuni 5000 eurot. Miljööväärtuslikele aladele iseloomulike kahekorruseliste puukuuride restaureerimiseks antava toetuse ülemmäär tõuseb 5000 eurolt 7000 euroni.

Kehtima jääb põhimõte, et restaureerimistoetus võib katta kuni 50 protsenti tööde kogumaksumusest.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits 516 5225


Tartu leevendab pandeemia tõttu konverentsitoetuse tingimusi

Covid-19 pandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu on konverentside korraldajatel keeruline täita toetuse saamiseks nõutud minimaalset ööbimiste arvu. Seetõttu otsustas volikogu muuta toetuse maksmise tingimusi 2021. aasta taotluste jaoks ja langetas minimaalse ööbimiste arvu kahesajalt ööbimiselt sajale.

Lisainfo:
linnapea Urmas Klaas, 736 1221, 513 5145
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 18.02.2021