Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavolikogu istungil

Raekoja torn Foto: Kalle Paalits

19. mai 2022 /

Kaasava eelarve hääletusel saavad osaleda kuni 26aastased Tartus õppivad noored.

Volikogu muutis linna eelarve koostamise korda ning otsustas, et edaspidi saavad kaasava eelarve rahvahääletusel osaleda ka need kuni 26aastased noored, kes ei ole küll Tartu elanikud, kuid õpivad Tartus  üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis.

Seni kehtinud korra järgi said hääletusel osaleda elukohast sõltumata kuni 17aastased Tartus õppivad noored.

Lisainfo:
abilinnapea Priit Humal, 503 7227
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Noori oodatakse huvihariduse juurde naasma

Volikogu kinnitas huvihariduse ja -tegevuse juurde tagasi pöördumise soodustamiseks toetuse maksmise korra, millega soovitakse huvihariduse juurde tagasi tuua 7-26 aasta vanuseid lapsi ja noori, kellest paljud pidid koroonakriisi ajal huvitegevusest loobuma.

Toetusega pakutakse kõigile linna koostööpartneritele huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas samadel põhimõtetel võimalust noori huvihariduse ja huvitegevuse juurde tagasi tuua. Toetatakse kuni viie protsendi õpilaste või harrastajate tagasitulekut viimase kolme aasta tegevustoetuse saamise aluseks olnud maksimaalsest harrastajate arvust. Arvesse võetakse aastad 2020, 2021 ja 2022 ehk need, mille sisse on jäänud kolm koroonakriisi lainet.

Toetuse suurus ühe huvihariduses või -tegevuses osaleja kohta on 100 eurot ja maksimaalselt on linnal võimalik toetada kuni 659 õpilast/harrastajat.

Lisainfo:
abilinnapea Lemmit Kaplinski, 511 8619
hariduskomisjon esimees Lembit Kalev, 503 3388


Tänavale nime määramine

Volikogu määras Ränilinnas ehitatavale teele nimeks Viirpuu tänav ning muutis Tammetõru ja Metsmaasika tänava ruumikuju.

Nime määramise ja ruumikuju muutmise vajadus on tingitud Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitustöödest. Kambja vallas Räni alevikus asuv Viirpuu tänav on seni olnud ühendatud Tartus asuva Riia tänavaga, seoses ümbersõidu ehitusega otsene juurdepääs Viirpuu tänavalt Riia tänavale kaob, see ühendatakse Optika tänavaga ja tänav moodustab ühtse terviku. Kuna linna territooriumile jäävale nimeobjekti osale pole ametlikku kohanime määratud, määrati selleks Kambja vallale sarnaselt Viirpuu tänav. Samuti muutub Tammetõru ja Metsmaasika tänava ruumikuju.

Otsus koos asendiplaanidega

Lisainfo: abilinnapea Gea Kangilaski, 521 3295

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 19.05.2022