Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Tartu Linnavolikogu istungil

Tartu Linnavolikogu

23. jaanuar /

Tartu Mill planeerib uusi tootmishooneid
 
Volikogu algatas Väike kaar 33 krundi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu algatamise taotleja AS Tartu Mill soovib saada oma tegutsemiskohas Väike kaar 33 krundil ehitusõiguse tootmishoonete laiendamiseks ning nelja uue viljamahuti rajamiseks olemasoleva hoonestuse ja raudtee vahelisele alale.

Tegemist on üldplaneeringut muutva ettepanekuga, kuna kehtivas linna üldplaneeringus on krundi juhtfunktsiooniks määratud büroohoonete maa eesmärgiga viia tootmine ja laomajandus sealt ära ning arendada piirkond kesklinlikumaks targa majanduse töökohtadega alaks.

Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjonis leiti, et ettevõtja soov jätkata oma krundil pikaajaliste traditsioonidega tootmistegevusega on arusaadav. Küll aga rõhutati, et piirkonna tuleviku arenguvõimaluste seisukohast on eelkõige oluline krundil asuva äärmise raudteeharu likvideerimine ning selle teemaga peab linn planeeringumenetluses kindlasti tegelema.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225


Tartu sai uue jäätmekava
 
Volikogu kinnitas Tartu linna jäätmekava aastateks 2020-2024.

Kava eelnõu oli avalikustamisel 25. novembrist kuni 15. detsembrini 2019. a ning väljapaneku kestel esitasid arvamusi ja ettepanekuid viis eraisikut ja üks ettevõtja.

Jäätmekavas käsitletakse jäätmetekke vältimise ja vähendamisega seotud tegevusi, jäätmete liigiti kogumist, ringlusse võtmist ja taaskasutamist ning linlaste teadlikkuse tõstmist ja järelevalvet.

Aastaks 2025 tuleb Eestis ringlusse võtta 55 protsenti olmejäätmetest, Tartus oli see protsenti eelmisel aastal ligi 31.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
majanduskomisjoni liige Tiia Teppan, 527 0122

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 23.01.2020