Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavolikogu istungil

Foto: Timo Arbeiter

27. juuni /

Eelarvestrateegia ja arengukava muudatused avalikustamisel

Tartu kodulehel on 1. juulist kuni 12. augustini avalikul väljapanekul linna järgmise nelja aasta eelarvestrateegia ja arengukava muudatusettepanek.

Avalikustamisele saadetud eelarvestrateegia 2020-2023 prioriteet on endiselt haridus. Lisaks koolide remondiplaanidele on välja selgitatud ka lasteaedade investeeringute vajadused, olulised investeeringud on ka majandus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas.

Mitmed muudatused eelarvestrateegias on tingitud olukorrast ehitusturul, näiteks on pikendatud koolivõrgu renoveerimise ajakava.

Linnal puudub praegu ka selgus riigi toetusfondist tulevate summade osas, millest eelkõige sõltub õpetajate palgatase. Vajadusel parandatakse eelarvestrateegiat pärast selle avalikku väljapanekut enne volikogus kehtestamist.

Arengukava osale on tehtud üks muudatusettepanek, millega soovitakse rõhutada vajadust pöörata linna mänguväljakute rajamisel rohkem tähelepanu noortele ja sportimisvõimalustele.

Kehtiv arengukava ja eelarvestrateegia

Lisainfo:
abilinnapea Monica Rand, 736 1163, 521 1464
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Tartu ühendab kaks Annelinna lasteaeda

Volikogu otsustas liita järgmise aasta algusest lasteaia Sipsik lasteaiaga Triinu ja Taavi, mis asuvad Annelinnas Kaunase puiesteel üksteise vahetus läheduses.

Lasteaedade arvu vähendamine on linna haridusasutuste võrgu korrastamisel üldine suund. Laste jaoks jääb kõik samaks, väheneb asutuse juhtimisega seotud ametikohtade arv.

Triinu ja Taavi lasteaias on kolmteist rühma ja seal käib 240 last, Sipsiku kuues rühmas on kokku 115 last.

Lasteaedades korraldati ka nimekonkurss ning selle tulemusel soovitakse ühendatud lasteaia nimeks panna Sipsikust ning Triinust ja Taavist tuletatud Tripsik.

Lisainfo:
abilinnapea Madis Lepajõe, 736 1223, 517 8562
hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik, 507 2308

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 27.06.2019