Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu noorte töömalev otsib suveks uusi tööandjaid

Tartu Noorsootöö Keskuse pressiteade

malevlased

5. veebruar 2021 / Tartu noorte töömalev otsib suveks tööandjaid, kes oleksid huvitatud noortele töö pakkumisest.

Tartu noorte töömalev on suunatud 13-19aastastele Tartu noortele. Malev annab noortele võimaluse saada esimene töökogemus, kohtuda uute põnevate inimestega ning omandada edasiseks eluks vajalikke teadmisi ja oskusi. Malevlaste peamised tööd on olnud erinevad remondi- ja heakorratööd, aia- ja põllusaaduste korjamine, üldised haljastus- ja välitööd ning abitööd festivalidel ja üritustel. Tööpäeva pikkus on olenevalt malevlaste vanusest 4-8 tundi ning töötamise perioodiks on kokku 7-21 päeva. Tavaliselt on ühe rühma suurus minimaalselt 10 noort.

Malevarühmadele on töö tegemisel abiks ja toeks rühmajuhid, kes on saanud laagrikasvataja väljaõppe ning kes on vastutavad rühma eduka toimimise eest. Muuhulgas korraldavad rühmajuhid töövälisel ajal malevlastele meeleolukaid ja aktiivseid tegevusi.

Malevlaste palkade, töövahendite ja tööohutuse eest vastutab tööandja. Tartu Noorsootöö Keskus sõlmib malevlastega töölepingud, tasub malevlaste toitlustuse, rühmajuhtide palga ja linnaväliste rühmade puhul ka majutuse eest.

Maleva kohta leiab rohkem infot kodulehelt: https://tntk.tartu.ee/tartu-noorte-toomalev/.

Kui tööandjal on soov ja võimalus pakkuda Tartu noortele suveks töökogemust, palutakse ühendust võtta Tartu noorte töömaleva koordinaatori Maarja Enumäega, tel 517 3463, [email protected]


Lisainfo:
Maarja Enumäe
Tartu Noorsootöö Keskus
Tartu noorte töömaleva koordinaator
+372 517 3463
[email protected]

 

Viimati muudetud 05.02.2021