Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Raatuse Kool võõrustab kaugeid külalisi neljast riigist

Tartu Raatuse Kooli pressiteade

9. mai / 7.-13. maini kestval Erasmus+ projekti mobiilsusnädalal võõrustab Raatuse Kool 22 väliskülalist

Nädal toimub projekti „Art, Technology and Sport Keep Me Bound To My School“ raames. Külalisi on Kreekast, Portugalist, Hispaaniast ja Türgist.

Projekti Raatuse kooli poolse koordinaatori Rene Leineri sõnul on koolist väljalangevus, koolikiusamine ja vähene õpihuvi probleemid, millega puutuvad kokku kõik koolid ja haridussüsteemid üle Euroopa.
Käesolev rahvusvaheline projekt üritab oma parimal võimalikul kujul neile küsimustele tähelepanu pöörata.

„Väga oluline roll on siin nende õpilaste kaasamisel, kellest võib olla madala õpimotivatsiooniga lastele ning tervele kooli kogukonnale neis küsimustes suurem mõju. Ehk siis aktiivsed ja teotahtelised õpilased, kellest võivad nimetatud valdkonnas saada eestkõnelejad, liidrid ja mentorid oma kaaslastele. Need, kes toetavad ja tunnustavad,“ ütles Leiner.

Tegeliku mõju saavutamise seisukohalt on peamine eesmärk lisaks osalevates õpilastes positiivse emotsiooni tekitamisele ja motivatsiooni tõstmisele, et inimesed märkaksid rohkem igaühe positiivseid pooli ja läbi nende esiletõstmise üritaks oma kaaslasi ka teistes asjades toetada ja aidata.

Nagu projekti pealkirigi ütleb on soov näidata, et just kunsti, spordi ja tehnoloogiaga seotud õppetegevused võivad olla need, mis paljudele, kellel muidu koolis nii hästi ei lähe või vastupidi, kellel läheb väga hästi, kuid on koolis ometi igav, on käivitavaks mootoriks, et nende õpihuvi ka muudes ainetes ja tegevustes üleval hoida.

„Igaüks meist on mingil alal hea ja püüame siis rohkem teineteise tugevaid külgi märgata, neid esile tuua ja tunnustada. Läbi selle aitame kaasa nende inimeste positiivse minapildi kujunemisele ja heale edasijõudmisele nii õppetöös kui elus tervikuna,“ rääkis Leiner.

Projekti raames viiakse igas koolis kahe aasta jooksul läbi rida tegevusi, mida kroonivad erinevates riikides toimuvad projektinädalad. Nende kirjeldustest valmib ka e-raamat, mis saab avalikult kättesaadavaks.

Tartu projektinädal keskendub kunsti ja teatriga seotud tegevustele. Õpilased on kodukoolides ettevalmistanud varjuteatri etteasted, kohapeal sünnivad uued tööd juba rahvusvahelistes gruppides. Kuna Tartu on tuntud oma tänavakunsti poolest, siis ühte õpituba on läbi viima kutsutud üks kohaliku ühiskondliku stencil-kunsti eestvedaja Von Bomb, kodanikunimega Indrek Haas.

Külalised saavad põhjaliku ülevaate sellest kunstivoolust endast ning teevad ka ise valmis mõned taiesed. Lisaks külastatakse põnevamaid tänavakunstiga täidetud paiku linnas.

Vanemuise teatris tehakse üheskoos kipsmaske ja tutvutakse lavataguse eluga. Lisaks toimub põnev klassikalise maali uuestisünni töötuba, mida juhendab Raatuse kooli kunsti ja inglise keele õpetaja Kadri Kosk. Selle käigus antakse õpilaste käe all, läbi erinevate tehnikate, mõnele tuntud kunstiteosele täiesti uus, omanäoline ja huvitav vaade.

Projekti põhitegevuste kõrval toimub ka rikkalik kultuuriprogramm. Lõppakord pannakse reedel ühise matka ja piknikuga maalilises Endla rabas.

Tartus ööbivad kõik osalevad õpilased peredes, mis on sarnaste projektide puhul väga oluline väärtus. Nii nähakse mitte ainult erinevate kultuuride fassaade, vaid ka seda, kuidas toimub elu kodudes. See omakorda võimaldab ka eesmärgiks seatud sotsiaalsete oskuste arengut, mida on enamik projektides osalenud õpilasi ka ise alati täheldanud.

Sarnaste projektide peamise eesmärgina näebki Raatuse koolis viimased viis aastat rahvusvahelisi koostööprojekte juhtinud Rene Leiner õpilaste arenenud sotsiaalseid oskusi, toimetulekut ootamatutes situatsioonides, keeleoskuse paranemist ning iseseisva mõtlemise, organiseerimis- ja vastutusvõime arengut.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Lisainformatsioon: Rene Leiner
Tartu Raatuse Kool, arendusjuht
e-post: rene.leiner@raatuse.tartu.ee
tel: 5265 395

 

Viimati muudetud 09.05.2017