Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°

Tartu uuendas eelarvestrateegiat

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

linnavaade Foto: Tiit Grihin

29. mai / Tartu Linnavalitsus esitas volikogule linna eelarvestrateegia uuendatud versiooni aastateks 2019-2022.

Eelarvestrateegia on arengukava osaks olev selgitustega finantsplaan, mida uuendatakse igal aastal. Linnapea Urmas Klaasi sõnul annab eelarvestrateegia finantsorientiirid liikumiseks visiooni Tartu 2030 suunas. „Eelarvestrateegias on püütud leida optimaalne tasakaal tartlaste vajaduste ja soovide ning rahaliste võimaluste vahel,“ sõnas Klaas. Abilinnapea Monica Rand lisas, et linn  on võtnud eesmärgiks liikuda järgnevatel aastatel järjest rohkem tasakaalus eelarve suunas.

Linna eelarve prioriteediks on endiselt haridus. Kavandatakse haridustöötajate palgatõusu ning paika on pandud konkreetne kava koolivõrgu korrastamiseks aastaks 2029. Väljatöötamisel on lasteaedade renoveerimise kava. Esimestena rekonstrueeritakse lähiaastail Maarjamõisa ning Pääsupesa lasteaiad.
Sotsiaalvaldkonnas on kavas kodu- ja hooldekodu teenuse laiendamine ning sotsiaaltöötajate palgatõus. Lisarahastust kavandatakse laste asenduskodu teenusele. Kavas on Maarja peremajade, üldhooldekodude ja vähemalt kahe sotsiaalüürimaja rajamine ning koostöös erasektoriga ka esmatasandi tervisekeskuste rajamine.

Senisest rohkem on lähiaastail fookuses kultuur - Tartu linn kandideerib 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlile. Eelarvestrateegias nähakse ette vahendid selleks valmistumiseks ning korraldusõiguse võitmise korral viib Tartu aastatel 2019-2025 ellu rahvusvahelisele žüriile välja pakutud Euroopa kultuuripealinna tegevuskava.

Linnas on lähiaastail kavas mitmeid nutikaid ja inspireerivaid lahendusi liikluskorralduses, tänavavalgustuses ning ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Kindel suund on võetud teadusasutuste ja ettevõtete koostöö tugevdamisele.

Tartu jätkab ka kaasava eelarvega, mille Tartu linn esimese Eesti omavalitsusena 2013. aastal kasutusel võttis. Igal aastal plaanitakse selleks eraldada vähemalt 200 000 eurot. Kaasav eelarve annab linlastele võimaluse eelarveraha jagamisel kaasa lüüa.

Volikogu arutab uut eelarvestrateegiat 7. juunil toimuval istungil. Kui Tartu Linnavolikogu eelnõu heaks kiidab, suunatakse see avalikule väljapanekule, kus igal tartlasel on võimalik sellega tutvuda ning täiendavaid ettepanekuid esitada.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145;  abilinnapea Monica Rand, tel 7361 163, 521 1464.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 29.05.2018